Hopp til hovedinnhold

Bibliotek

Opptak fra våre strømmede arrangementer


Publikasjoner

KortInfo

Denne 4-sideren tar sikte på å fange opp dagsaktuelle problemstillinger eller gi en kort bakgrunn for et større tema. Vi har fått "de beste av de beste" til å skrive analysen. Serien ble startet juni 2001.

ISSN-nummer online: 1502-637x
ISSN-nummer papir: 1502-6361

Sikkerhetspolitisk Bibliotek

Tekstene til denne serien skrives av forskere, journalister, fagmilitære og politikere. Hvert hefte analyserer ulike problemstillinger innen forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. 2-4 utgivelser i året.

ISSN-NUMMER: 1502-2781

Andre publikasjoner

Her legger vi ut andre publikasjoner som faller utenfor KortInfo eller Sikkerhetspolitisk bibliotek. Eksempler på slike publikasjoner kan være skriftserier som vi ikke lenger gir ut, men som vi likevel anser for å ha informasjonsverdi. Spesielle publikasjoner som ikke er en del av våre to faste skriftserier vil også ligge her.

Ønsker du tilgang på eldre publikasjoner som ikke står oppført her, send en epost til redaktør Kristoffer Vold Ulvestad (kristoffer@dnak.org).


Podcast

I denne podcasten ligger opptak fra enkelte av DNAKs strømmede seminarer, konferanser og møter. Noen er på norsk, andre på engelsk.


Ukens analyse