Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Militær presisjon

Oblt. Harald Høiback, Forsvarets høgskole

Ukens analyse er skrevet av oberstløytnant Harald Høiback ved Forsvarets høgskole. Harald gir i disse dager ut en ny bok med tittelen ‘Forsvaret – et kritisk blikk fra innsiden’. Ukens analyse gir et innblikk i aktualiteten i boken og spørsmålene som der blir stilt, og den anbefalte lesningen er en liten smakebit av bokens første sider. God lesning!

For et vestlig øye virker den russiske bombingen i Syria ikke bare barbarisk, men også som et skritt bakover i utviklingen. Militære operasjoner hvor man bevisst forsøker å ramme sivile er noe vi moderne industriland har lagt bak oss. Men ved nærmere ettertanke, kan mye tyde på at den moderne vestlige modellen for krigføring, hvor man med dyre, sofistikerte og presise våpen gjør det man kan for å unngå sivile følgeskader, ikke er den eneste mulige i framtiden. Det er selvfølgelig mye usikkerhet knyttet til analysene av russisk strategi, men vestlige media, som The New York Times, antyder at den russiske bruken av en luftbåren upresis slegge, som ikke gjør forskjell på folk overhode, har vist seg langt mer effektiv en USAs dyre presisjonskrig.

Hva betyr så dette for Norge? Det vil tiden vise, men det første vi bør gjøre er å revurdere vår bruk av ordet «krig». Etter våre operasjoner i Afghanistan har spesielt deler av vårt veterankorps tvunget frem en aksept for at det vi opplevde der var krig. Men er det ikke en smule historieløst og ikke minst perspektivløst å bruke krigsbegrepet slik vi har gjort de siste 15 år? Hva om det en gang i framtiden skulle rulle stridsvogner inn over våre grenser, og våre byer igjen bli bombet i fra luften? Skal vi da slå oss til ro med at det sikkert bare er krig, noe vi nordmenn har bred erfaring med?

Slike spørsmål drøfter jeg i min nye bok Forsvaret – et kritisk blikk fra innsiden. Der forsøker jeg ikke bare å sette vår problematiske og lettere inflaterte bruk av krigsbegrepet i relieff, men drøfter en hel rekke forhold knyttet til Forsvarets bruk og utvikling, som for eksempel: hvorfor vi har et Forsvar, hvordan Forsvaret utvikler sine ledere, hvordan strategi blir til, eller burde ha blitt til, og om hvordan vi (ikke) lærer av våre feil. Se mer om boken her.

Anbefalt lesning

En smakebit av bokens første sider som du kan lese digitalt her.

The New York Times: Russia’s Brutal Bombing of Aleppo May Be Calculated, and It May Be Working

Oberstløytnant Harald Høiback jobber ved Forsvarets høgskole.