Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Er vi rigget for å motstå en hybrid krise eller krig?

Sofie Nystrøm, direktør, NTNU Center for Cyber and Information Security

Sofie Nystrøm

Ukens analyse er skrevet av Sofie Nystrøm, direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security. Sofie skriver om cybersikkerhet og stiller spørsmålstegn ved «vår evne til å håndtere krevende cyberangrep i kombinasjon med konvensjonelle trusler.» God lesning!

Blikket flakker i møte med spørsmålet, og man dreier samtalen fort over på noe mer konkret. Det er ubehagelig og vanskelig å snakke om tiltak som skal bygge opp vår evne til å håndtere krevende cyberangrep i kombinasjon med konvensjonelle trusler. Fredag 9. desember la Regjeringen frem stortingsmeldingen ”Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet”. Sammen med langtidsplanen for Forsvaret så håper jeg satsingene rigger oss for å mostå fremtidens trusler.

Ukens analyse fra 13. oktober 2016, skrevet av oberstløytnant Palle Ydstebø, tar for seg et viktig tema; okkupasjonen av Krimhalvøyen og hybridkrig. Mange snakker om hybride scenarier i cyberspace, eller det digitale rom, som et viktig virkemiddel - og dette utfordrer noe grunnleggende ved oss mennesker. Vi må forstå og prioritere noe som i dag er usynlig, komplekst, grenseoverskridende, tverrsektorielt og som krever mye penger.

NATO bekrefter at de fleste moderne kriser og konflikter har en cyberdimensjon. Tidligere i år vedtok NATO-medlemmene det digitale rom som det fjerde operative krigføringsdomenet. Vår nye virkelighet innen krigføring, samarbeid og teknologi er også tilsvarende krevende innenfor kriser og alvorlige hendelser som politiet skal håndtere.

Sentrale spørsmål må besvares i et nasjonalt perspektiv for å bidra i den globale utfordringen når det kommer til digitale trusler. Har vi ‘kommando og kontroll’ som passer til hybride scenarier der alt utvikler seg meget raskt mellom private og offentlige virksomheter? Har vi kompetanse til å skalere der grunnleggende kritiske samfunnsfunksjoner blir slått ut samtidig som en øvelse ved grensen i nord utvikler seg? Eller at kjernenettet blir lammet, Nødnett og mobilnettet fungerer ikke, og vi får så et tilsvarende 22. juli-scenario?

Dette er vanskelig å diskutere, men vi må tåle å ta tak i en av vår tids største utfordringer - digital sårbarhet – for å sikre best mulig beredskap. Jeg mener vi ikke har tid til å mele vår egen kake, hvor vi kjemper vår egen etats kamp for mer synlighet og penger. Perspektivet må løftes til et nasjonalt cyberløft på tvers av det sivile og militære som er styrt helhetlig, og hvor det etableres effektive samarbeidsstrukturer og forenklede beslutningsprosesser. Cyberløftet vil være avhengig av allierte med de største cybermusklene. Aldri før har det vært viktigere med tett internasjonalt samarbeid rundt grenseoverskridende angrep og kriminalitet.

Anbefalt lesning

Carl Bildt, Project Syndicate: One Net, One future

Carl Bildt, Atlantic Council: Carl Bildt Warns of Continuous Cyber Conflict

Sofie Nystrøm er direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security