Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

De siste hendelser i Polen, og relasjoner til Tyskland og EU.

Nils Morten Udgaard, bl.a. tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.
Foto: Wikimedia Commons

Ukens analyse er skrevet av Nils Morten Udgaard, bl.a. tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. Nils Morten skriver om de siste hendelser i Polen, og litt om deres forhold til Tyskland og EU. God lesning!

Det er ingen overdrivelse å si at EU og Polens EU-partnere – med unntak av Ungarn – er sjokkert over tempo og omfang av den nye polske regjeringens makt-konsolidering. Onsdag 13. januar vedtok EU-kommisjonen å sette i gang en omfattende og formell granskning av om Polens regjering krenker rettsstat-prinsippene i EU.

Her står Polens forfatningsdomstol i fokus. Slike domstoler kom på plass i alle de gjenopprettede demokratiene i Øst-Europa etter Jernteppets fall, med unntak av Estland. Tyskland var forbilde: Hitler klarte i 1933 lett å skyve til side den tyske Weimar-grunnloven. Derfor fikk Tyskland etter krigen en sterk forfatningsdomstol, som skal vokte over at landets makthavere følger den nye demokratiske grunnloven.

I Polen har regjeringen satt inn fem nye dommere, fra egne rekker, i domstolen og har vedtatt at den bare kan avsi kjennelser med to-tredjedels flertall. Dermed er domstolen i praksis lammet i arbeidet for å sikre at regjeringen og andre statsorganer følger grunnloven. Påtalemyndighetene er direkte underlagt justisministeren. Alle offentlige medier er underordnet regjeringen, som utpeker lederne. Etterretningstjenesten har fått ny sjef. En rekke statlige organer må heretter skifte ledere, om regjeringen krever det.

En polsk ensretting er like om hjørnet.

Kritikken har vært skarp fra EU. Men PiS har frabedt seg innblanding, med spesiell brodd mot tyskere. Våre fedre og bestefedre kjempet mot den tyske okkupasjonen, som kostet millioner av polakker livet, sier polske statsråder – og Angela Merkel tegnes som en ny Hitler, på førstesidene i magasiner som står PiS nær.

Berlin sier minst mulig, men sørger i det stille over at det spesielt gode forholdet til Polen de siste årene – med en sentrums-liberal regjering i Warszawa – er forbi.

Tyskland har satset på EU som kjernen i tysk Europa-politikk, men opplever nå at det viktigste nabolandet i øst - langt på vei - snur ryggen til EU. Samtidig er Frankrikes EU-fiendtlige Nasjonal Front største parti i meningsmålingene i nabolandet i vest.

Vi må belage oss på at nye overraskelser kommer i EU-samarbeidet i tiden fremover.

Financial Times: Carefully cultivated Polish-German alliance begins to fray (obs: kan kreve innlogging)

Nils Morten Udgaard er norsk pressemann, statsviter og tidligere statssekretær. Han har hatt en rekke stillinger i Aftenposten, som utenriksredaktør, lederskribent og kommentator - og som korrespondent i London, Moskva og Bonn/Berlin.