Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Forsvarssjefens fagmilitære råd og økonomi

Magnus Vestby Thorsen, informasjonsrådgiver i DNAK
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) ble overrakt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide torsdag 1.oktober. Det var knyttet stor spenning til rådet, som er et av bidragene som Forsvarsdepartementet mottar i forbindelse med utarbeiding av ny langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen skal legges frem for Stortinget våren 2016. Ukens analyse er presentert av informasjonsrådgiver Magnus Vestby Thorsen her ved DNAK, og har et spesielt fokus på FMR og forsvarets økonomi. God lesning!

De økonomiske rammene og kostnadseffektiv organisering var en viktig del da rammeskrivet fra forsvarsministeren ble overlevert til forsvarssjefen om et nytt FMR, se spesielt punkt 3.5 og 4. Økonomi var derfor et sentralt punkt i FMR. Vedlikehold, drift, og dyrere militært utstyr er kun noen av mange faktorer som i økende grad tar sin del av forsvarsbudsjettet, noe som har ført til at den «vedtatte strukturen» krever tilførsel av rundt 180 milliarder kroner over 20 år – men «denne strukturen svarer imidlertid ikke på de forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringene som er beskrevet i oppdraget fra forsvarsministeren». Økonomiske og fagmilitære prioriteringer er med andre ord ganske beslektet for Forsvarssjefen når han skulle gi et nytt fagmilitært råd.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har en egen nettside om Forsvarets økonomi mot 2035. Her ser to forskere på tre mulige scenarier for utviklingen av det norske forsvarsbudsjettet. De to første scenariene er direkte relatert til FMR, mens det tredje støtter seg opp om NATOs 2-prosentsmål som ble vedtatt av medlemslandene på NATO-toppmøtet i september i fjor. Relasjonen mellom økonomi og forsvaret er et komplisert samspill av ulike faktorer og forutsetninger. Derfor anbefaler vi å lese rapporten i sin helhet (se lenke nedenfor).

Det siste sitatet i fullversjonen av FMR lyder som følger: «Med oppdraget som er gitt og den beskrevne økonomiske rammen, vurderes det ikke å være mulig å legge frem en anbefaling om en struktur som er økonomisk bærekraftig og i balanse i et 20-årsperspektiv». Spørsmålet blir da: Er det Forsvarets oppgaver eller bevilgninger som må endres?

Forsvarets nettside som omhandler FMR og hvor rådet kan lastes ned i sin helhet, er dermed ukens anbefalte lesning.

I tillegg er også FFI-rapporten «Makroøkonomiske trender 2015 – utviklingen i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi» anbefalt supplement til FMR.

Se også NRK Debatten 1. oktober og TV2 Nyhetskanalen hvor generalsekretær Kate Hansen Bundt torsdag 1.oktober kl. 16 kommenterte den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge er også et av bidragene til en ny langtidsplan for Forsvaret, se her.

Husk at vi i DNAK i neste uke arrangerer to seminarer nettopp om FMR! Tirsdag 6.oktober arrangerer vi et lunsjseminar med tittelen «Fagmilitære råd og uråd gjennom tidene» - påmeldingsfristen er mandag 5.oktober. Den 8. oktober arrangerer vi «Sikkerhetspolitisk dypdykk», sammen med Nobels Fredssenter, hvor Christian Borchs gjest er hovedpersonen i denne prosessen: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.