Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Perspektiver på Putins tredje periode

Geir Flikke, førsteamanuensis, UiO

President Vladimir Putin

Foto: Mariajoner (CC-BY-SA-4.0)

Ukens analyse er skrevet av Geir Flikke, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Geir skriver om perspektiver på Vladimir Putins tredje periode, og anbefaler en rekke artikler for de som ønsker å gå mer i dybden. Er du interessert i tematikken anbefales sluttkonferansen til forskningsprosjektet NEPORUS som Geir er prosjektleder for, og som finner sted 2. juni!

I 2017 har Putin og hans team styrt i 17 år. Selv om den første delen av denne regjeringsperioden for de fleste russere assosieres med stabilitet og økonomisk vekst, synes det nå som om den russiske staten står overfor flere utfordringer. Disse er knyttet til etableringen av en nasjonalt samlende ide, modernisering av offentlige tjenester, velferd og pensjoner, voksende nasjonalisme, samt kontroll over internett, sosiale medier og et mer aktivt samfunn. Demonstrasjonene mot gjenvalget av Putin i 2012 er blitt avløst av spontane demonstrasjoner mot korrupsjon (mars 2017), samt en rekke mindre markeringer mot innføring av betalt parkering i Moskva, nedleggelse av statlig styrte museer, og for ytringsfrihet og demokratiske valgrettigheter. Disse demonstrasjonene er tallmessig sett ikke store, men de fremkaller og forsterker dilemmaer i den politiske styringen av Russland. Kreml har til dels oppfordret til og organisert ”demonstrasjoner mot demonstrasjoner,” søkt å styre internett gjennom å sikre kontrollert eierskap i IT-sektoren, og utvidet sin kontroll over sivilsamfunn, medier og valgprosessen. Vanlige russere tar likevel til gatene og signaliserer misnøye med statens og regimets politikk, og spørreundersøkelser viser at selv om russere flest synes Putin leverer i utenrikspolitikken, skårer velferd, sosiale tjenester og korrupsjonsbekjempelse lavest på listen over politikk-områder.

Disse begivenhetene er belyst i forskningsprosjektet NEPORUS, som holder sin sluttkonferanse på Litteraturhuset den 2. juni 2017. Prosjektet besvarer spørsmål knyttet til hvorfor russere demonstrerer, hvilken styringsdilemmaer dette stiller Putin og hans regjering overfor, og hva russere flest synes om Putins politikk i hans tredje presidentperiode.

For mer informasjon og påmelding til konferansen ”Critical Perspectives on Putin’s Third Period”, klikk her: http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/new-political-groups-and-the-russian-state/events/conferences/2017/critical-perspectives-on-putins-third-period.html

Anbefalt lesning

Carolina Vendil Pallin: ”Internet control through ownership: the case of Russia"

Geir Flikke: "The Sword of Damocles - State Governability in Putin’s Third Term"

Jardar Østbø: ”Demonstrations against demonstrations: the dispiriting emotions of the Kremlin’s social media ‘mobilization’ "

Pat Willerton: "Russian Public Assessments of the Putin Policy Program: Achievements and Challenges"

Pål Kolstø: "Marriage of Convenience? Collaboration between Nationalists and Liberals in the Russian Opposition, 2011–12"

Geir Flikke er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo