Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Sverige på oppløpssiden inn i NATO

Per Erik Solli, Senior forsvarsanalytiker, NUPI
Foto: NATO

Svenskene er snart i mål etter at parlamentet i Ungarn i går, 26. februar, godkjente den svenske NATO-søknaden. Likevel må noen formaliteter på plass før de offisielt er medlemmer av NATO. Når de trer inn i alliansen, vil det være spikeren i kisten på den tidligere, over 200 år gamle, svenske politikken om å være alliansefrie i fred. Et viktig aspekt er at Sverige har hatt en myk start og en gradvis tilnærming til NATO i over 30 år. Svenske myndigheter og forsvaret er allerede godt kjent med NATO-systemet fordi de har vært en partnernasjon til alliansen siden 1994, og de har i tillegg lenge deltatt aktivt i internasjonale operasjoner og flernasjonale militære øvelser.

Ungarn sa lenge at det ikke skulle være det siste landet som ratifiserte NATO-søknaden fra Sverige. Det ungarske parlamentet mottok søknaden allerede i juli 2022, men prosessen har vært drenert og utnyttet av de to regjeringspartiene av både innenriks- og utenrikspolitiske årsaker. Posisjonen som siste stat havnet de i allikevel da Tyrkia i januar raskt godkjente den svenske anmodningen om å bli medlem av alliansen. Hurtigbehandlingen inntraff da Tyrkia blant annet fikk anledning til å kjøpe moderne F-16 Block 70 kampfly fra USA. Etter en lengre vinterferie skulle parlamentet i Ungarn gjeninntre mandag den 26. februar, og den svenske NATO-søknaden var på agendaen. Utfallet av voteringen ble i praksis avgjort uken før da den svenske og ungarske statsministeren hadde et møte i Budapest. En ny avtale om forsvarsmateriell ble signert, og igjen var kampfly en viktig faktor. Ungarn fikk anledning til å kjøpe flere svenske Saab Gripen fly.

I noen dager fremover er det imidlertid flere formaliteter som må ivaretas. Sakspapirene blir nå sendt fra parlamentet til den ungarske presidenten for signering. Deretter må ungarerne sørge for at tiltredelsesprotokollen med sakspapirer og underskrifter blir overlevert for deponering hos det amerikanske utenriksdepartementet i Washington D.C.. Da vil amerikanske myndigheter i henhold til NATO traktatens artikkel II, informere Sverige at alle land har ratifisert deres søknad, og at de nå kan levere sitt tilslutningsdokument. Dette krever trolig behandling i den svenske regjeringen, men det vil gå raskt. Så er det antagelig den svenske utenriksministeren Tobias Billström som skal fly over Atlanteren for å levere dokumentet i den amerikanske hovedstaden. Formelt sett blir Sverige medlem av NATO og bundet av traktaten fra det tidspunktet de leverer tilslutningsdokumentet til amerikanske myndigheter.

Deretter vil en tradisjonell markering avvikles i Brussel. Det svenske flagget vil bli heist utenfor NATO hovedkvarteret for første gang, samtidig som den svenske nasjonalsangen blir spilt. En svensk delegasjon ledet av statsministeren vil være til stede, og Ulf Kristersson og Jens Stoltenberg vil stå ved siden av hverandre under flaggheisingen og avspillingen av «du gamla du fria». Hvis de formelle sluttprosessene går som de skal, kan markeringen i Brussel bli arrangert allerede i slutten av denne uken, alternativt i begynnelsen av neste uke.

For Sverige er dette et brudd med en langvarig linje i deres utenriks- og forsvarspolitikk. Helt tilbake i 1812 formulerte den svenske kongen Karl Johan deres nøytralitetspolitikk, hvor mottoet ble «alliansefrihet i fred, nøytralitet i krig». Det har vært en stabil linje i nesten 200 år. Da Finland og Sverige ble medlem av EU i 1995 forlot de nøytralitetspolitikken ved å ikke reserverte seg mot å delta i unionenes felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og militærsamarbeid, slik som Danmark den gang valgte å gjøre. På samme måte gikk Finland og Sverige også bort fra alliansefrihetpolitikken da de i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO.

For Østersjø-området er det viktig at Danmark har fjernet forsvarsforbeholdet i EU, og at både Finland og Sverige nå deltar i NATOs kollektive regime for avskrekking og forsvar. Dette vil nok spesielt Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske stater verdsette gitt den senere tids utvikling. Fra et sikkerhetspolitisk og strategisk perspektiv vil regimet med avskrekking og forsvar i Nordområdene selvsagt bli langt sterkere med Finland og Sverige som alliansemedlemmer. Danmark/Færøyene/Grønland, Finland, Island, Norge og Sverige blir nå alle en del av NATO, men når det gjelder EU-medlemskap er det et øst-vest skille i Norden fordi Færøyene, Grønland, Island og Norge står utenfor unionen.

NATO-medlemskap innebærer både å importere og eksportere sikkerhet ved å enten motta hjelp eller gi støtte til andre. Det er rammen for at Danmark og Norge i snart 20 år har deployert kampfly til Litauen og Keflavik med jevne mellomrom for å stå på beredskap og bidra til NATO-operasjonene Baltic Air Policing og Icelandic Air Policing. I sommer vil det finske flyvåpenet være det første nordiske landet som sender kampfly til Romania for å delta i Southern Air Policing, en NATO-operasjon til støtte for Bulgaria og Romania. Inntil åtte finske F/A-18 kampfly vil operere fra Mihail Kogălniceanu flystasjonen i Romania og fly oppdrag i Svartehavsregionen fra 3. juni til 31. juli. Det vil ikke ta lang tid før Sverige deltar i lignende solidaritets-operasjoner i NATO.

Det svenske forsvaret har allerede opparbeidet seg en betydelig NATO-kompetanse over en tredveårsperiode gjennom medlemskapet i NATOs partnerprogram, og en aktiv deltagelse i operasjoner og øvelser. Sverige har siden 1990-tallet også deltatt i internasjonale militære operasjoner på Balkan, i Afghanistan, Libya og Mali. I over 20 år har det svenske forsvaret vært et fast innslag under flernasjonale øvelser i Norge. Tilbake i 2009 var Sverige for første gang vertsnasjon for en NATO-øvelse og har senere arrangert mange flernasjonale øvelser, ofte i samarbeid med Finland og Norge. I mars 2024 avvikles øvelsen Nordic Response med et felles øvingsområde i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Det blir den første store øvelsen hvor Sverige deltar som NATO-medlem, men nykommeren er likevel allerede på et faglig nivå som tilfredsstiller kravene til å kunne delta i en NATO-operasjon i krise og krig.


Anbefalt lesning:

Forsker: Østersøen er Danmarks nye sikkerhedspolitiske mulighedsvindue - Altinget: Forsvar

NATO in the North: Emerging division of labour | FIIA

Finland and Sweden are ready. Is NATO? – KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (kkrva.se)

Norden; ett gemensamt operationsområde (stratagem.no)

Norden i NATO – et sikkerhetspolitisk lys i mørket (stratagem.no)

Norsk og nordisk forsvar etter Ukraina (stratagem.no)