Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Ny kurs i forsvarspolitikken

Nils Holme, tidligere adm. direktør ved Forsvarets forskningsinstitut
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ukens analyse er skrevet av Nils Holme, tidligere adm. direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nils skriver om den nye langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) som Regjeringen la frem 17. juni, og mener at Regjeringen med dette markerer en ny kurs for Forsvaret. God lesning!


Regjeringens langtidsplan for Forsvaret
markerer en ny kurs. Den tar utgangspunkt i at dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at forsvarets operative beredskap, kapasitet og utholdenhet må bringes opp på det nivå den skulle hatt etter de vedtatte plandokumentene. Det vil kreve betydelige løft, ettersom underfinansiering av planene helt siden den kalde krigens slutt har ledet til så mange huller i personelloppsetninger, materiell, beholdninger, vedlikehold og øvelser at den reelle kapasiteten for nasjonalt krigsforsvar i dag er minimal. Det har ikke hersket tvil om forsvarsminister Ine Eriksen Søreides forståelse av situasjonen, og hennes brudd med forgjengernes fortielser om forsvarets reelle tilstand. Usikkerheten har knyttet seg til om hun ville få regjeringen med seg for en realistisk handlingsplan.


Det har åpenbart lykkes. Langtidsplanen følger i det vesentlige det fagmilitære råd (FMR) som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem i fjor. FMR prioriterer økning av kampkraften og langsiktig bærekraft i budsjetteringen, og forutsetter betydelige budsjettøkninger. Langtidsplanen etterlater to problemstillinger for politisk avklaring i Stortinget. For det første, hva er regjeringens forslag for budsjettrammer for de nærmeste tre årene? Og dernest, er det akseptabelt å fravike FMR og utsette oppgraderingen av Hæren i flere år?

Det knytter seg usikkerheter til flere andre sider ved langtidsplanen. Men realismen i så vel mål som bærekraft er sterkt forbedret. Så meget forbedret at få kunne håpe på det etter spredte uttalelser fra regjeringen underveis.

Anbefalt lesning: Kampkraft tross budsjettklemme (DN)