Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Maritimt etterretningssamarbeid i Nord-Atlanteren

Lea Bjørgul, president, YATA Norge

Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ukens analyse er skrevet av Lea Bjørgul, president i YATA Norge og ekstrahjelp her hos oss i DNAK! Lea skriver om det maritime etterretningssamarbeidet i Nord-Atlanteren mellom Norge, Storbritannia og USA, og anbefaler en artikkel på dette området for videre lesning. Sikkerheten i Nord-Atlanteren er også et viktig tema for årets Leangkollen-konferanse som går av stabelen 13.-14. februar - se analysen for mer informasjon! God lesning!

Under den kalde krigen utgjorde Norge, sammen med Storbritannia og USA et tett maritimt overvåkningsnettverk. I følge ukens anbefalte artikkel valgte imidlertid USA i etterkant av 11. september å fokusere mer på terrorbekjempelse, enn på militær tilstedeværelse i nord - men da Russlands ulovlige annektering av Krim fant sted, ble imidlertid prioriteringene igjen endret. USA annonserte i 2015 at de ville vurdere å returnere til Keflavik, og Storbritannia bestemte seg for å bygge en flåte bestående av ni P-8-ere, et salg som ble offisielt annonsert i 2016. Norge skal også supplere med fem P-8-ere. Samarbeidet som forsvant etter den kalde krigen skal altså opptas.

Mye annet skjedde imidlertid i 2016, blant annet Brexit og valget av Trump i USA. Hvordan vil disse hendelsene påvirke transatlantisk og europeisk sikkerhet? Trumps kommentarer og utsagn rundt NATO i løpet av valgkampen har ført til at mange har begynt å stille spørsmål ved hva slags sikkerhetsgaranti USA vil tilby de andre medlemslandene, og spesielt for de landene som bruker mindre enn 2 prosent av BNP på forsvar, som vedtatt i Wales i 2014. Vil vi for eksempel se en økning i antall bilaterale og regionale forsvarssamarbeid?

Dette, i tillegg til forholdet mellom NATO og EU, maritime aktiviteter i Nord-Atlanteren, Russlands forhold til de nordiske landene, samt forskjellene mellom trusselbildet i Østersjøen og Nord-Atlanteren, vil være sentrale tema på den 52. Leangkollen-konferansen 13. – 14. februar. I tillegg til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil både den svenske forsvarsministeren, Peter Hultqvist, og den finske forsvarsministeren, Jussi Niinistö tale under åpningen. En hel sesjon vil vies militærstrategi og da spesielt med fokus på maritime aktiviteter i Nord-Atlanteren. Viseadmiral Clive Johnstone som er sjef ved NATOs maritime hovedkvarter i Northwood, vil sammen med vår egen forsvarsjef og en av sjefsstrategene ved avdeling for maritime operasjoner i Pentagon, Bruce Stubbs, diskutere strategiske dimensjoner i havområdet som skiller våre sjømakter fra hverandre. Mer informasjon om årets Leangkollen finner du her.

Anbefalt lesning

Aaron Mehta: Northern Triangle: U.S., UK, and Norway's Expanding Alliance, Defense News, 9. januar 2017.

Lea Bjørgul er president i YATA Norge