Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Russisk krigføring

Oberstløytnant Palle Ydstebø, Forsvarets stabsskole

Ukens analyse er skrevet av oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for militærstrategi og doktriner ved Forsvarets stabsskole. Ydstebø skriver om russisk krigføring, og anbefaler boken ‘Ukraine and beyond’ hvor han selv har skrevet et kapittel om russiske operasjoner. Den 5. oktober arrangerte vi en meget populær boklansering med tre av forfatterne, og her kommer en liten oppfølging innen samme tematikk. God lesning!

Under okkupasjonen av Krimhalvøyen og krigføringen i Ukraina i 2014 kom «hybridkrig» opp som forklaring på Russlands nye form for krigføring. To år etter er ingen enige om hva «hybridkrig» er (bortsett fra at det er veldig vagt og farlig), og russerne selv hevder at «hybride operasjoner» er noe vesten har drevet mot Sovjetunionen og Russland de siste 100 årene.

Russisk krigføring har siden Sovjetunionens første tid vært en blanding av kontinuitet, nyvinninger og tilpasninger, og russisk doktrine har vært nyskapende, kreativ og framtidsrettet, i motsetning til NATO der doktrine er «best practise».

Kontinuiteten går tilbake til Den røde armés revolusjonære teori- og doktrineutvikling på 1920- og 1930-tallet, og som lå til grunn for operasjonene under andre verdenskrig. Tradisjonelt har dette vært store offensiver langt inn i fiendens bakre områder, og det var denne krigføringsformen NATO planla å møte under de siste ti-årene av den kalde krigen. Baksiden med kontinuiteten er at det har blitt til faststivnede mønstre som har hindret utvikling.

Nyvinningene har handlet om teknologi, operasjonsmønstre og avdelingstyper, der ny og avansert artilleriammunisjon, spesialsyrker og informasjonsoperasjoner har vært mest framtredende de siste årene.

Tilpasningene har kommet når krigen er i gang og fienden ikke sloss som forventet, der erfaringen fra Tsjetsjeniakrigene og krigen mot Georgia i 2008 har ført til endrede operasjonsmønstre med mindre, mer mobile og slagkraftige enheter.

Anbefalt lesing:

Janne Haaland Matlary og Tormod Heier (redaktører): Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe

Keir Giles, Chatham House: Russia’s ‘New’ Tools for Confronting the West Continuity and Innovation in Moscow’s Exercise of Power

Palle Ydstebø er oberstløytnant, sjef for seksjon for militærstrategi og doktriner ved Forsvarets stabsskole.