Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Russland og NATO: Nye utfordringer i en mer ustabil verden?

Katarina Hummervoll Nordanger, styremedlem, YATA Norge

Ukens analyse er skrevet av Katarina Hummervoll Nordanger, styremedlem i YATA Norge og prosjektleder for NORSEC 2017. Nordic Security Conference er YATAs årlige internasjonale konferanse, som i år har tittelen "NATO and Russia in a Changing World". I ukens analyse skriver Katarina om hvorfor konferansens tematikk er så viktig - god lesning!

5.-7. mai 2017 går NorSec, YATA Norges årlige sikkerhetskonferanse, av stabelen. Dette er en konferanse for norske og internasjonale unge mennesker med interesse for sikkerhets- og utenrikspolitikk. Hensikten er å øke fremtidens lederes engasjement rundt, og forståelse for, europeiske sikkerhetsutfordringer.

Konferansen vil i år fokusere på utfordringene NATO står ovenfor og Russlands posisjon i en mer uforutsigbar og usikker verden. Å bidra til økt kunnskap om det innenrikspolitiske landskapet i Russland og hva deres ambisjoner i verden betyr for Vesten vil stå sentralt. I tillegg ønsker YATA Norge å utfordre til debatt om hva europeisk sikkerhetssamarbeid bør være i fremtiden og hvilke sammenfallende og kolliderende interesser som finnes.

Relasjonene mellom Russland og NATO er i en historisk dårlig fase. Begge har en forskjellig virkelighetsoppfatning og mening om hva som har gått galt i forholdet. USA og NATO peker på Kremls anneksjon av Krim og krigen i Ukraina. Undertrykkelse av sivilt samfunn innenriks i Russland, militære provokasjoner mot alliansen, og landets militære intervensjon i Syria og støtte til Assad-regimet har fått skarp kritikk. Russlands påståtte forsøk på å forstyrre USAs presidentvalg og andre valg i vesten med hacking og desinformasjon har også fått mye oppmerksomhet.

For Kreml og Vladimir Putin ser ting annerledes ut. I deres virkelighetsoppfatning presser de tilbake mot den geopolitiske utvidelsen av EU, NATO og USA. De viser til allierte styrker og treningsøvelser tett på den russiske grensen, samt NATOs omdiskuterte rakettskjold. De hevder at vesten gjentatte ganger selv har grepet inn i russisk innenrikspolitikk.

Det har vært et markant skifte i forholdet mellom Russland og Vesten siden 2014, og det har brakt til live skillelinjer og retorikk verden ikke har sett maken til siden den kalde krigens dager. 17. februar i år ble for eksempel Norge og NATO gjenstand for kraftig kritikk i en omfattende kommentar fra den russiske ambassaden i Oslo, som bekrefter det dårlige forholdet. I kommentaren gis NATO store deler av skylden for den negative utviklingen mellom Russland og Vesten.

I dette perspektivet, gitt de to sidenes ulike virkelighetsoppfatninger, er spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å fordele skyld for dagens anstrengte forhold? Og om innholdet i retorikken reflekterer vilje og evne til å eskalere gjennom ytterligere handling - hvordan skal Europa forberede seg på nye og gamle sikkerhetsutfordringene i en verden med en NATO-kritisk president i USA, Brexit og økende popularitet for høyrepopulistiske bevegelser i Europa?

Disse spørsmålene er sentrale for ungdom og unge voksne interessert i sikkerhetspolitikk i dag, og har derfor blitt valgt som tema på NorSec 2017. Dette og mer vil bli diskutert 6. mai. Alt fra europeisk sikkerhetssamarbeid, avskrekkings-forholdet mellom Russland og NATO, situasjonen i Ukraina, og effektene av sanksjonene mot Russland til Russlands posisjon i Midtøsten og forholdet til USA er satt på agendaen for fagdagen.

Anbefalt videre lesning:

Russia, Trump, and a New Detente, Robert David English, March 10th 2017, Foreign Affairs.

Et skifte i verdensordenen, Julie Wilhelmsen, January 2nd 2017, NUPI.

NATO og Russland har et historisk dårlig forhold. Kan den negative spiralen stanses? Kristian Åtland, March 12th 2017.

Russia 2030: A story of great power dreams and small victorious wars, Fredrik Wesslau & Andrew Wilson, May 23rd 2016, ECFR

PS. Det er fortsatt mulig å melde seg på NorSec! Se program og påmelding her!

Katarina Hummervoll Nordanger er styremedlem i YATA Norge og prosjektleder for NORSEC 2017