Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Vestlige falne i Afghanistan og Irak

Aina Slinning, informasjonsrådgiver i DNAK
Foto: Faksimile fra CNN.com.

I over ti år - helt siden 2001 - var mye av oppmerksomheten i vestlige media rettet mot Afghanistan. Nå er ISAF-operasjonen avsluttet, og oppmerksomheten er i stor grad rettet mot andre kriser og konflikter. I denne ukens Ukens analyse minner Aina Slinning (DNAK, med bakgrunn fra Forsvaret) om innsatsen individuelle soldater har lagt ned i Afghanistan - og Irak - og presenterer et interaktivt kart som oversiktlig viser informasjon om falne soldater fra USA og landets koalisjonspartnere i de to landene. Selv om siden kun viser falne fra USA og koalisjonspartnerne, håper vi likevel den kan anspore til ettertanke.

Når verdens og medienes øyne er rettet mot situasjonen rundt ISIL og Midtøsten, kommer andre interesseområder gjerne i bakgrunnen. Norge har fremdeles personell i Afghanistan og Irak som fortjener å bli anerkjent, i tillegg til at det er viktig å hedre den innsatsen de har lagt ned i disse områdene siden operasjonene startet. Irak har også blitt reaktualisert i forbindelse med ISILs fremvekst.

CNN lanserte i 2010 nettsiden «Home and Away» for å hedre de falne i Afghanistan og Irak. Siden inneholder et interaktivt kart som viser informasjon om amerikanske tap og koalisjonens tap i Afghanistan (fra 2001) og Irak (fra 2003) frem til i dag. Man kan søke etter falne ved bruk av ulike kriterier, så som etternavn og dødsdato. På en personlig memorial page finnes mer informasjon om den enkelte soldat og minner fra familie og venner, som de har delt gjennom iReport (CNNs brukergenererte nyhetssamfunn).

Det finnes både en «map view» der de falne er merket av på sitt hjemsted og på hendelsesstedet i Afghanistan eller Irak og en «list view» med alfabetisk navneliste over de som er falt, med bilde, navn og beskrivelse av hendelsen.

«Home and Away» illustrerer tydelig hvilke aldersgrupper, hjemsteder og årstall som er høyest representert og hvordan tapstallene fordeler seg mellom ulike land. Siden fungerer som et brukervennlig og informativt oppslagsverk.

Her er lenken til nettstedet:

http://edition.cnn.com/SPECIALS/war.casualties/index.html

Aina Slinning har cand. mag. i russisk og bosnisk/kroatisk/serbisk fra Universitetet i Oslo, samt samfunnsvitenskapelig mastergrad fra Universitetet i Tromsø med masteroppgave om counterinsurgency i Afghanistan. Aina har jobbet som politisk rådgiver og har også tjenestegjort 11 år i Forsvaret.