Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

NATOs forsvarsministermøte 24. – 25. juni

Magnus Vestby Thorsen, informasjonsrådgiver i DNAK
Foto: NATO.com

Møtet i Brussel denne uken mellom forsvarsministrene fra medlemslandene, fokuserte i stor grad på tiltak for alliansen i den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europas nærområder. I denne ukens analyse anbefaler Magnus Vestby Thorsen en kort kommentar av NATOs Readiness Action Plan, som var på agendaen under forsvarsministermøtet. God lesning!

NATO har, spesielt siden Ukraina-krisen, hatt et fokus på å endre sine styrker som følge av at elementer slik som mobilitet og hastighet igjen har blitt viktig i forsvarsplanlegging. Et av disse tiltakene har vært en «Very High Readiness Joint Task Force» (VJTF) som er en innsatsstyrke som kan settes inn på kort varsel, ledet av Norge, Nederland og Tyskland. Under forsvarsministermøtet ble det besluttet at NATO Response Force (NRF), som VJTF er en del av, skal øke sitt personell fra 13,000 til 40,000, og styrke deres luft- og maritimekapasiteter, samt spesialsoldater. I tillegg blir det etablert seks små regionale hovedkvarter på NATOs østflanke.

Et annet tiltak har vært Readiness Action Plan (RAP) som skal gi NATO økt beredskap og reaksjonsevne. Ukens analyse er en kort 2-siders bulletin fra det polske utenrikspolitiske institutt (PISM) som kritisk går igjennom RAP, og hvor forfatteren, Wojciech Lorenz, konkluderer med at planen har en manglende avskrekkende evne dersom et overraskende konvensjonelt angrep skulle finne sted. Forfatteren mener at RAP heller burde være en del av NATOs «første fase», og at medlemslandene under toppmøtet i Warszawa neste år burde bli enige om en mer omfattende plan for å beskytte nærområdene.

Foruten møte i NATOs råd (NAC), var det i tillegg møte i NATO-Ukraina-kommisjonen (NUC) og med den afghanske forsvarsministeren i Resolute Support Mission – sistnevnte er NATO operasjonen i Afghanistan som trådte i kraft fra 1. januar 2015. Oppfølging fra Wales-toppmøtet og veien frem til Warszawa-toppmøtet 8.-9. juli 2016 var også sentralt. Hele programmet, med mediefilene, kan du se her.

Magnus Vestby Thorsen er masterstudent ved universitetet i Aberdeen, Skottland, hvor han studerer strategiske studier og internasjonal rett. Han skriver en masteroppgave om Russlands arktiske satsing, og har tidligere en master i historie fra UiO hvor han skrev om NATOs out-of-area utvikling mellom 1999-2010 og Norges forhold til dette.