Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

En fredligere verden i sikte?

Carl Korsnes, praktikant ved Nobels Fredspris, Forskning og Informasjon

Ukens analyse er skrevet av Carl Korsnes, praktikant ved Nobels Fredspris, Forskning og Informasjon. Carl skriver om to prominente forskeres debatt om hvorvidt verden har blitt et mer fredlig sted eller ikke. Temaet er gjeldene for årets vårforelesninger ved Nobelinstituttet - en seminarrekke med mange spennende foredragsholdere på programmet. Neste seminar er torsdag 28. april. God lesning!

Går verden fremover og har en fredligere fremtid i møte, eller er fred kun et forbigående fenomen? Årsakene til fred er et av de mest debatterte spørsmålene i studiet av internasjonal politikk. Historikere, filosofer, teoretikere og samfunnsvitere drøfter årsakene til fred ved kvalitativ forskning - og resultatene spriker. Dette er delvis fordi selve definisjonen av fred varierer fra forsker til forsker og disiplin til disiplin.

Psykologen Steven Pinker hevder i boken The Better Angels of Our Culture å se en oppadgående trend mot en stadig fredeligere verden. I den siste tiden uten storkriger ser man redusert lengde på militærtjenester og synkende militærutgifter per BNP. Han påstår at det er sterke empiriske bevis for at krig er på vei til å bli en ting fra fortiden. En slik optimistisk fortolkning kritiseres kraftig av den libanesisk-amerikanske tenkeren Nassim Taleb; gjennom omhyggelige analyser av statistikk over voldelig krigføring de siste 2000 år avkrefter Taleb optimismen og hevder at et håp om en fredligere fremtid ikke understøttes av dagens situasjon overhodet.

Pinker har skrevet en tekst i The Guardian hvor han forsvarer sitt optimistiske ståsted til tross for at nyhetsbildet domineres av IS, Syria, Ukraina og terrorisme. Overskrifter forklarer historie dårlig, hevder Pinker og forklarer hvordan vår utvikling mot fredligere tilstander er en siviliseringsprosess. Historikeren Niall Fergusson skriver riktignok i Financial Times at den kalde krigen kan kalles «den lange freden», men argumenterer for at krigen er på vei tilbake. Verden spilte ikke kortene sine riktig i fredsperioden, som var preget av forbruk, utnyttelse og spekulasjon. Etter den søte kløe kommer den sure svie.

Ulike akademiske tradisjoner forsøker å svare på hva dagens situasjon egentlig sier om utsiktene til fred. Hva de fleste forskere imidlertid er enige om er at fred ikke kan tas for gitt. Spørsmålene knyttet til hva årsakene til fred egentlig er utgjør tema for årets forelesningsrekke ved Det Norske Nobelinstitutt. Vårforelesningene ved Nobelinstituttet inviterer ledende statsvitere, historikere og teoretikere til å drøfte sine forskningsprosjekter om fred, og utgjør en unik arena for å kunne dra innsikter fra moderne fredsforskning.

Mer informasjon om vårforelesningene finner du ved å klikke deg inn på DNAKs "Sikkerhetspolitisk kalender" eller ved å se på seminarplanen her.

Carl Korsnes er praktikant ved Nobels Fredspris, Forskning og Informasjon.