Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Årets analyser

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomité publiserer jevnlig en «Ukens analyse», skrevet av DNAKs samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Nedenfor finner du en oversikt over alle analyser vi har publisert i 2020. Innholdet i en Ukens analyse representerer forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis DNAKs. Dersom du i 2021 ønsker å skrive en analyse kan du sende en e-post til kristoffer@dnak.org.

Januar

«Attentatet i Bagdad kan virke mot sin hensikt», skrevet av Henriette Ullavik Erstad, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

«Kina og internasjonal orden», skrevet av Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Mars

«Tyrkia og EU: Hvem skal bære konsekvensene av Assads etniske rensing», skrevet av Einar Wigen, førsteamanuensis i Tyrkia-studier ved UiO.

«De forskjellige nivåene av geopolitikk i Arktis», skrevet av Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI).

«Kaos er en stige», skrevet av Andrea Sofie Nilssen, informasjonsrådgiver i Den norske Atlanterhavskomitè.

«Corona og internasjonal sikkerhet», skrevet av Anders Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

April

«Forsvarspolitikk uten plan», skrevet av forsvarsekspert Nils Holme.

«Usynlig virus som kan drepe – redsel og panikk», skrevet av Ørjan Olsvik, ekspert på biologiske våpen, tidligere C5/O5 i Forsvaret, og professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT, Norges arktiske universitet.

Mai

«Vi markerer 75-årsdagen for freden i 1945 – etter en krig som ble ført «transatlantisk»», skrevet av Nils Morten Udgaard, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.

«Sluttspurt i den globale valgkampen for plass ved de mektiges bord», skrevet av journalist og forfatter, Tove Gravdal.

Juni

«Utenrkspolitiske «veepstakes»», skrevet av statsviter og kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no, Vårin Alme.

«Hva er sikkerhet for Hongkong?», skrevet av Hans Jørgen Gåsemyr, forsker på kinesisk politikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og UiB.

«Russlands nye kjernevåpenstrategi», skrevet av forsker på russisk kjernevåpenstrategi og avskrekking ved UiO, Kristin Ven Bruusgaard.

August

«Presidentvalget i Hviterussland: Kan vi se begynnelsen på slutten for Europas siste diktatur?», skrevet av forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski.

«Dagens forsvarsstruktur ved veis ende?», skrevet av Jacob Børresen, pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdet militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

September

«USA tilbake til verden?», skrevet av journalist og forfatter, Jan Arild Snoen.

«Det irske problemet er fortsatt her», skrevet av Øivind Bratberg, førstelektor på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og redaktør i britiskpolitikk.no.

«Sosiale medier, usosiale egenskaper», skrevet av Arild Bergh, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Oktober

«Tysk enhet – 30 år», skrevet av generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomitè, Kate Hansen Bundt.

«Nagorno-Karabakh: fra kald til varm krig», skrevet av seniorforsker ved Norges utenrikspolitiske institutt (NUPI), Helge Blakkisrud.

«Kystvaktens nye havgående fartøy», skrevet av sjef ved Kystvaktens kompetansesenter (KVKS), Endre Barane.

«Frankrikes ensomme korstog», skrevet av forfatter og frilansjournalist i Paris, Vibeke Knoop Rachline.

November

«USA er tilbake!», skrevet av rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

«Joe Bidens valgseier er dårlig nytt for EUs demokratiske bråkmakere», skrevet av informasjonsrådgiver i Den norske Atlanterhavskomitè, Kristoffer Vold Ulvestad.

«Valgene i Moldova – en spektakulær hendelse?», skrevet av professor ved UiO, Geir Flikke.

Desember

«Fredsprisen, krig og sultens retur», skrevet konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, Cecilie Hellestveit.

«Nordområdene i 2021: Sikkerhetspolitikk og Arktisk Råd», skrevet av Andreas Østhagen og Svein Vigeland Rottem, begge seniorforskere ved FNI.