Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Hvilken rolle vil cyberdomenet spille i morgendagens krigføring?

Ellen Wilmann Staff, prosjektleder for NORSEC 2016
Foto: Daniel Nordby/Hær/Forsvaret.

Ukens analyse er skrevet av Ellen Wilmann Staff, som er prosjektleder for NORSEC 2016. Ellen skriver om hvilken rolle cyberdomenet vil spille i morgendagens krigføring, og anbefaler flere artikler for videre lesning innen tematikken. Cyberdomenet er det overordnede temaet for årets NORSEC-konferanse. God lesning!

Cybertrusselen er ikke ny. Men den får stadig mer oppmerksomhet i takt med at ulike, statlige og ikke-statlige, aktører anskaffer og anvender slike kapasiteter.

I slutten av februar annonserte den amerikanske forsvarsministeren Ashton Carter, at USAs cyberkommando, CYBERCOM, utfører offensive cyberoperasjoner mot IS. Dette signaliserer et skifte i kampen mot IS, og er første gang amerikanerne har innrømmet at de har anvendt cyberangrep i krigføring.

Ser vi starten en utvikling hvor cyber vil få en økende betydning i krigføring?

YATA Norge arrangerer årlig en konferanse på Krigsskolen på Linderud, hvor et aktuelt tema innen sikkerhets- og forsvarspolitikk står på agendaen. Nordic Security Conference - NORSEC - 2016 blir viet til å se nærmere på cyber. Hvilke cyberkapasiteter har vi nasjonalt? Hvordan trener vi på eventuelle angrep fra statlige og ikke-statlige aktører, og hvordan samarbeider man i NATO på dette feltet? Vi skal også se på trusselen sett fra Baltikum, og spesielt Estland, som kom på kartet etter et tre uker langt angrep i 2007, som lammet datasystemene til regjeringen, nasjonalforsamlingen og offentlige etater.

Sammen med kjente navn fra Forsvaret, samt norske og internasjonale forskningsinstitusjoner, skal vi utforske rollen cyber vil spille i morgendagens konflikter. Konferansen byr på en dag med innlegg og diskusjon for norske og internasjonale, sivile og militære. Dag to vies til krisesimulering i regi av vår samarbeidspartner Sikkerhetspolitisk Utvalg (SPU) ved Krigsskolen.

Følg YATA Norge på Facebook og yata.no for informasjon om program. NorSec-teamet kan også nås på norsec2016@gmail.com.

For videre lesning:

US Cyber Command utfører cyberangrep mot IS.


Norge er et av de første landene som signerer en samarbeidsavtale om beskyttelse mot digitale trusler med NATO. Avtalen, som ble signert 10. februar i år ble signert samme dag som EU og NATO inngikk en avtale om samarbeid på cyberfeltet. Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/cybersignering/id2474736/

Christopher Coker, Professor ved London School of Economics, adresserer problematikken ved å erstatte soldaten med teknologi. Han har bl.a. skrevet bøkene «Future War» og «Warrior Geeks: how technology is changing the way we fight and think about war”. Disse bøkene anbefales! Coker er en av foredragsholderne på NORSEC 2. april.

Coker i Financial Times: Technology is making man the weakest link in warfare

Ellen Wilmann Staff er prosjektleder for NORSEC 2016. Ellen har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner og statsvitenskap fra Victoria University of Wellington, New Zealand (2010), og en mastergrad i statsvitenskap fra UiO med utenlandsopphold i Kina og Japan (2014). Hun har tidligere hatt styreverv i YATA Norge og YATA Oslo, og er påtroppende leder for Oslo Forsvarsforening.