Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Hæren: Visjon 2035

Rune Jakobsen, Generalinspektør for Hæren
Foto: Copyright: Hæren

Hvilke visjoner har Hæren for fremtidens landmakt, og hvordan skal Hæren innrettes for å møte fremtidens utfordringer? Dette har en liten gruppe i Hæren sett på både fra et nasjonalt og internasjonal perspektiv. Hovedfunnene vi har kommet frem til vil bli lansert på Army Summit 22. september i Oslo, men en liten smakebit presenteres her i Ukens Analyse - skrevet av Generalinspektør for Hæren Rune Jakobsen. God lesning!

Fremtidens konflikter vil være varige, voldelige og uforutsigbare. I 2035 viser Norge daglig en evne og vilje til å tvinge intensiteten i en konflikt på land i Norge forbi utløsningspunktet for alliert militær støtte på kortest mulig tid. Dette gjør at krig med Norge fremstår som en ufordelaktig politisk handling. Internasjonalt er det sannsynlig at Hæren deltar med ressurser der Norge er blant de fremste i alliansen.

Utfordrende

Rundt 70% av verdens befolkning vil bo i urbane områder, i varme kystnære strøk og det er trolig at en økt andel av konfliktene i det internasjonale samfunnet vil utspille seg her. Paradoksalt nok vil den dimensjonerende trusselen for Norges landmakt befinne seg i et stikk motsatt miljø, nemlig et øde, subarktisk landskap nord i landet. Dette er en utfordring når utviklingen av Hæren skal planlegges.

Økt bruk av militærmakt

Bruk av militærmakt vil skje oftere i det internasjonale samfunnet, som i varierende grad vil befinne seg i en kontinuerlig krigslignende tilstand. Den militære komponenten vil også bli en bedre integrert del av statens sikkerhetspolitiske virkemidler. Statens rolle som eneste suverene aktør på den internasjonale arenaen vil komme under økende press. Væpnede styrker og militære operasjoner brukes for å skaffe seg et godt utgangspunkt for forhandlinger.

Krigens natur i endring

På tross av stor teknologisk utvikling er væpnet konflikt fortsatt en aktivitet mellom mennesker. For første gang kan det likevel være en grunnleggende endring i krigens natur, en endring som skyldes bruk av ubemannede og autonome systemer. Når kunstig intelligens tas i bruk i strid vil trolig graden av frykt, isolasjon og friksjon bli redusert.

Hæren: Visjon 2035

  • Hæren har de siste to årene jobbet med et fremtidsprosjekt som ser på landmaktens behov fra 2035 og forbi.
  • Dette har vært et dyptgående arbeid der Hæren har trukket på brede resurser både i Norge og internasjonalt.
  • Hovedproduktet fra prosjektet er nå ferdig og lanseres på Army Summit 2015, den 22. september.

Rune Jakobsen har siden april 2013 vært Generalinspektør for Hæren. Han tar over som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) når Forsvarsdepartementet avgjør det.