Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Ny ordning for militært tilsatte

Oberst Roy Abelsen og Sersjantmajor Jørg Lian i Hæren

Stortinget vedtok 7. juli den nye ordningen for militært tilsatt personell. Ordningen har vært i støpeskjeen i flere år, og prosessen har vært drevet frem av Hæren. Hva består så denne endringen i? Ukens analyse er skrevet av oberst Roy Abelsen og Sersjantmajor Jørg Lian i Hæren, og viser til en informativ video om temaet! God lesning!

Alle nasjoner det er naturlig å sammenligne seg med har et minst todelt korps av personell, en kategori (OF) som kjennetegnes med mye teoretisk (og praktisk utdanning), og en kategori (OR) som i første rekke preges av praktisk rettet utdanning og kompetanse. Kategoriene skal være likestilte, og samvirket skal være preget av gjensidig respekt, og avklart rolle, ansvar og myndighet.

Den siste del av endringen består i at vi gjeninnfører en mulighet for å styre personellkompetanse etter forsvarets behov opp til en alder på 38 år, eller oppnådd grad. Slik kan forsvarets behov dekkes, og den enkelte får en forutsigbarhet som vi i dag ikke har. Daværende Generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen, og første Sjefssersjant i Hæren, Rune Wenneberg, holdt 29. juni 2015 et foredrag om emnet ved Telemark Bataljon, hvor emnet belyses på en meget bra måte. Se videoen her.

Se også Forsvarets egen artikkel om emnet: "Klarsignal for ny militær ordning"

Roy Abelsen er oberst i Hæren​ og jobber for tiden med strategier for langsiktig implementering av ny ordning. Jørg Lian er en av hærens 4. første sersjantmajorer, og jobber som Sjefssersjant ved Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk.