Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Generalløytnant H.R. McMaster: Kanskje verdens fremste forsvarstenker

Brigader Ingrid Gjerde, stabssjef, Hærstaben

Ukens analyse er skrevet av Brigader Ingrid Gjerde, stabssjef i Hærstaben. Gjerde skriver om arkitekten bak fremtidens amerikanske hær, general McMaster, som kommer til Norge i forbindelse med Army Summit 20. september. Magasinet Time plasserer han blant verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Han er ikke redd for å være tydelig på hva som er viktig i utviklingen av fremtidens forsvar, eller komme med kontroversielle militærfaglige vurderinger.

General McMaster kommer til Norge og Army Summit 2016, 20. september. Her blir temaet fremtidens landmakt og utfordringer og muligheter han ser på veien.

I sin artikkel Continuity and Change: The Army Operation Concept and Clear Thinking About Future War fra Military Review i 2015 går han igjennom flere feilslutninger som han mener går igjen blant vår tids forsvarsplanleggere. Disse feilslutningene fokuserer på hva han ser på som en overdreven tro på teknologi og innovative konsepter og påvirkningen dette har på krig og konflikt, og en manglende fokus på de konstante underliggende faktorene. Her er to av feilslutningene han påpeker.

”Vampyr-feilslutningen”: Denne slutningen kalles ”vampyr” fordi den er så vanskelig å bli kvitt. Ny teknologi kombinert med nye konsepter (”Shock and Awe” eller ”RMA” er bare to nyere eksempler) vil radikalt endre konfliktbildet ved å gi beslutningstakere og soldater perfekt overblikk. McMaster mener disse viktige bidragene til fremtidig kampkraft forvirres med aktørenes evne til å utøve strategi. Det er kun i komplekse fellesoperasjoner der fienden utsettes for sammensatte dilemma at man vinner i fremtiden konflikt.

”Zero Dark 30 - feilslutningen”: På samme måte som vampyr-feilslutningen, handler denne om en viktig militær kapasitet; spesialstyrker og målrettede raids. Disse raidene er begrensede i tid og rom. Militært kan de ha stor effekt, men på samme måte som presisjonsangrep på lange avstander, så er lokal befolkning sårbar både for fiendtlig propaganda og andre handlinger. Kun tilstedeværelse i et visst volum kan gi stabilitet og effekt over tid. Et for ensidig fokus på spesialstyrker hemmer evnen til å lykkes i større operasjoner, sier McMaster.

Les artikkelen her.

Tidligere karriere

McMaster fikk sitt store gjennombrudd som militær tenker i 1997 med sin bok Dereliction of Duty, hvor han i tydelige ordelag kritiserer amerikansk strategi i Vietnam. Denne boken har senere blitt fremholdt som et verk som har hatt stor påvirkning på amerikansk militær tenkning. McMaster har hatt sentrale posisjoner i både Afghanistan og Irak. Han leder i dag US Army Capabilities Center og er Deputy Commanding General, Futures i US Army Training and Doctrine Command.

Påmelding og program til Army Summit 2016:

https://forsvaret.no/en/newsroom/calendar/armysummit

Brigader Ingrid Gjerde er stabssjef i Hærstaben.