Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

NATOs gjentagende utfordring: forsvarsøkonomi

Magnus Vestby Thorsen, informasjonsrådgiver i DNAK
Foto: twitter.com @jensstoltenberg

Ukens analyse er skrevet av informasjonsrådgiver Magnus Vestby Thorsen her ved DNAK, og omhandler generalsekretær Stoltenbergs møte med president Obama tidligere denne uken. Magnus ser på en gjentagende utfordring for alliansen: den skjeve fordelingen mellom USA og resten av medlemslandene over forsvarsbudsjettene. God lesning!

Mandag 4. april besøkte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg president Barack Obama i Det hvite hus for samtaler om IS og flyktningkrisen. Samme dag og i samme by 67 år tidligere ble «Atlanterhavspakten» signert, traktaten som la grunnlaget for NATO. Det ble likevel ikke en ren "festtale", og det var flere utfordringer enn de som ble nevnt over som ble drøftet.

Slik som Frithjof Jacobsen skrev om i VG 6. april er økonomi fortsatt et viktig anliggende mellom amerikanerne og resten av alliansen. Den økonomiske byrdefordelingen er såpass skjev at de som utarbeider statistikk ofte operer med termen "non-US NATO". USA alene står nemlig for rundt 72 prosent av NATOs totale forsvarsbudsjett.

NATO toppmøtet i Wales i 2014 ble medlemslandene enige om en målsetting for å jevne ut gapet. Dette målet ble satt til 2 prosent av BNP delegert til forsvarsbudsjettet innen ti år. Hva dette kravet innebærer er komplisert, det er ikke juridisk bindene, og det kan være vanskelig for forsvaret i de ulike landene å absorbere en slik økning - likevel blir 2 prosent-målet brukt som referansepunkt, spesielt av amerikanerne, for å måle innsats og forpliktelse til alliansen. De siste rapportene viser at kuttene i "non-US NATO" landene for det meste har stagnert, og generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte at budsjettene nå går i riktig retning. Det er likevel langt igjen, og i dag er det kun fem (USA, Storbritannia, Hellas, Estland, og Polen) av alliansens 28-medlemmer som oppfyller anbefalingen om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.

Amerikanerne virker oppgitt over Europas manglende interesse og evne til å håndtere sikkerhetsutfordringer i sine nærområder og til å ta regningen for egen sikkerhet. Et forenklet svar på hvorfor flere amerikanere kritiserer NATO, uten å gå inn på landenes forskjellige strategiske kultur: it's the economy, stupid!

Anbefalt lesing:

Foreign Policy: Senators Slam NATO ‘Free-Riders’ in Closed-Door Meeting With Secretary General

The Wall Street Journal: Just Five of 28 NATO Members Meet Defense Spending Goal, Report Says

Carnegie Europe: NATO's 2 Percent Pledge

NATO: Information on Defence Expenditures

Foreign Affairs: Standing up for NATO