Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Årets analyser

Den norske Atlanterhavskomite

Den norske Atlanterhavskomité publiserer jevnlig en «Ukens analyse», skrevet av DNAKs samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Nedenfor finner du en oversikt over alle analyser vi har publisert i 2021. Innholdet i en Ukens analyse representerer forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis DNAKs. Dersom du i 2022 ønsker å skrive en analyse kan du sende en e-post til kristoffer@dnak.org.

Januar

"Biden og NATO", skrevet at Svein Melby, Seniorforsker, IFS

"NATO 2030 og veien mot et nytt strategisk konsept", skrevet av Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis, IFS

DNAK spør: "Hva blir den største sikkerhets­utfordringen i 2021?" besvart av Iver Neumann, direktør, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Kjell Inge Bjerga, direktør, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Ulf Sverdrup, direktør Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Henning-André Frantzen, sjef Forsvarets Høgskole (FHS), John-Mikal Størdal, direktør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Henrik Urdal, direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO).

Februar

"NATOs Afghanistan-exit: ‘Et brutalt dilemma’", skrevet av Kristian Berg Harpviken, forsker, PRIO

DNAK spør: "What will be the conse­quences of the ongoing protests in Russia?" besvart av Mark Galeotti Professor, UCL School of Slavic & East European Studies. Host of the podcast "In Moscow's Shadows", Valeriy Akimenko, Senior Research Associate, Conflict Studies Research Centre, Tatiana Stanovaya, Nonresident scholar, Carnegie Moscow Center. Founder & CEO of Political analysis firm R.Politik, Pavel K. Baev, Research Professor, The Peace Research Institute Oslo (PRIO) og Jardar Østbø, Associate Professor, Norwegian Institute for Defence Studies (IFS).

Mars

"Russland og EU – kynisk realisme mot inkonsekvent arroganse", Jardar Østbø, førsteamanuensis, IFS

"The 2021 Elections in The Netherlands", skrevet av Pieter De Wilde, professor, NTNU

"Etterretnings­tjenestens trusselvurdering og Russland som kapabel statlig aktør", skrevet av Tom Røseth, førsteamanuensis, Forsvarets Høgskole (FHS)

"Storbritannias globale ambisjoner og regionale kontinuitet", skrevet av Per Erik Solli, seniorrådgiver, Nord Universitet

DNAK spør: "Den arabiske våren ti år etter – hvorfor lyktes man ikke?" besvart av Pinar Tank, Seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, Kjetil Selvik, Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Bjørn Olav Utvik, Professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo (UiO,), Cecilie Hellestveit, Forsker ved Folkerettsinstituttet og Knut S. Vikør, Professor i historie, Universitetet i Bergen (UiB).

April

"Rom for samarbeid", skrevet Andrea Sofie Nilssen, informasjonsrådgiver, Den norske Atlanterhavskomité

"Ny opptrapping i Øst-Ukraina", skrevet av Tor Bukkvoll, seniorforsker, FFI

"Diplomatiske stolleker", skrevet av Einar Wigen, førsteamanuensis, UiO

DNAK spør: "Øker faren for bruk av atomvåpen i takt med opprustningen?" besvart av Kristin Ven Bruusgaard, Postdoktor, Universitetet i Oslo (UiO), Henrik Stålhane Hiim, Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Henrik Syse, Filosof og professor, Institutt for fredsforskning (PRIO), og Gunhild Hoogensen Gjørv, Professor, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).

Mai

"Fra eufori til uro i Putins Russland", skrevet av Arve Hansen, doktor i Russlandsstudier, medlem av forskningsgruppen Russian Space: concepts, practices, representations (RSCPR)

"Norge mot USA i FNs sikkerhetsråd", skrevet av Tove Gravdal, journalist og forfatter

Juni

"Hva sier den statssponsede flykapringen i Hviterussland oss om Lukasjenko-regimets utvikling?", skrevet av Karen-Anna Eggen, stipendiat, IFS

"Ingen vei utenom Kina-politikk i NATO", skrevet av Janne Haaland Matlary, professor UiO, professor II Forsvarets Høgskole

Juli

"Østlig bris gjennom Arktis", skrevet av Jens Kristian Øvstebø, president, YATA Norge

August

"Oops!... We Did It Again", skrevet av oblt. Harald Høiback, Forsvarets Museer

September

"Zapad-2021: Et strategisk krigsspill", skrevet av Kristine Kivle, informasjonsrådgiver, DNAK

"Gassdrevet sikkerhetspolitikk", skrevet av Varg Folkman, kommunikasjonstrainee, EFTA

"Ubåtskandalen: et australsk Trafalgar?", skrevet av Franck Orban, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, leder for forskergruppen "AREAS"

DNAK spør: "Hva betyr utfallet av det tyske valget for Norge?" besvart av Frank Rossavik, Forfatter og journalist i Aftenposten,Trine Skei Grande, Stortingspolitiker (V) og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Sten Inge Jørgensen, Forfatter og journalist i Morgenbladet,Hårek Elvenes, Stortingspolitiker (H) og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, og Kjetil Wiedswang, Journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.

Oktober

"Nobels fredspris 2021 – det frie ord i fare", skrevet av Øivind Stenersen

"Norge lover økt innsats for 'Kvinner, fred og sikkerhet'", skrevet av Torunn L. Tryggestad, nestleder ved PRIO og leder for PRIOs Center on gender, peace and security og Johanne Rokke Elvebakken, koordinator for PRIOs Center on gender, peace and security

November

"Cognitive warfare and the use of force", skrevet av, skrevet av Lea Bjørgul, researcher, FFI

"Nye kupp i Afrika – demokratisk tilbakegang?", skrevet av Morten Bøås, seniorforsker, NUPI

DNAK spør: "Hvordan påvirker klimaendringene fred og sikkerhet, og hva innebærer det for Norge?" besvart av Halvard Buhaug, Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor i statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Elisabeth L. Rosvold, Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Christian Webersik,Professor ved Universitetet i Agder (UiA).

Desember

"Kina: slutten på det økonomiske eventyret?", skrevet av Camilla C. Brune, informasjonsrådgiver, DNAK

"Polens regjering på tynn is?", skrevet av Jørn Holm Hansen, seniorforsker, By- og regionsforskningsinstituttet, NIBR (OsloMet)

DNAK spør: "Kan det bli full krig i Ukraina?" besvart av Tor Bukkvoll, Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Iver Neumann, Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Janne Haaland Matlary, Professor ved Universitet i Oslo (UiO) og professor II ved Forsvarets høgskole (FHS)/Stabsskolen, Ingerid Maria Opdahl, Førsteamanuensis og leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Arve Hansen, Doktor i østslaviske studier ved Universitetet i Tromsø (UiT).