Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Et felles løft

Kate Hansen Bundt, generalsekretær i DNAK

Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, skrive denne uken om om rapporten "Et felles løft". Rapporten er utarbeidet av "Ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, som Hansen Bundt er en del av, og har både fått positiv omtale og ført til debatt i løpet av de tok ukene som har gått siden offentliggjøringen.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.

Da .«Ekspertgruppen for forsvaret av Norge» overleverte sin rapport «Et felles løft» til Forsvarsminister Eriksen Søreide i et fullpakket Nobelinstitutt den 28. april – fire og en halv måned etter at gruppen ble konstituert - var det få kritiske stemmer å høre. Medias omtale var meget positiv: Se noe av mediedekningen her!

Gruppens hovedkonklusjon var at det umiddelbart måtte tas grep for å styrke forsvarets evne til å møte de mest krevende oppgavene knyttet til krise og krig i våre nærområder. Forsvaret er ikke godt nok rustet til å møte dagens risiko- og trusselbilde. Terrorisme, cyber og langtrekkende missiler er alle trusler mot Norge, men ut fra Norges geografi vil relasjonen til Russland uansett være den viktigste dimensjonerende faktor for Forsvaret. Vi må derav ha et større fotavtrykk i nord. Russlands militære opprustning, økte reaksjonsevne og «hybride» adferd i Ukraina, har skapt behov for at Norge oppretter en ny «normaltilstand» NÅ, før en eventuell krise utfolder seg. Forsvaret må seile, fly og trene hyppigere, lengre mot nord og oftere sammen med allierte. Denne normaltilstanden må skapes gjennom et «felles løft» fra storsamfunnet, Forsvaret selv og våre allierte.

Knappe to uker etter rapportens lansering postet NUPI-forsker Karsten Friis en mer kritisk analyse av rapporten på NRK Ytring under tittelen «Tamt ekspertutvalg om Forsvaret». Han stiller spørsmål om Ekspertgruppen har våget å løfte frem de vanskelige dilemmaene, problematisert politiske spenninger, kontroversielle veivalg og ulike syn i forsvaret. Friis er kritisk til det han ser som en intern konsensuslinje. Asle Toje, forskningsleder på Nobel Instituttet og medlem av Ekspertgruppen svarer Friis under tittelen «Tilbake til nord». Han tilbakeviser at gruppen har unnlatt å prioritere mellom forsvarets oppgaver: Forsvaret skal tilbake til nord! Klartider skal reduseres og stridsevnen økes. Enighet om de tiltak som kan styrke forsvarets beredskap for krise og krig nå, er en alvorlig sak, for alvorlig til å avspores med langvarige partipolitiske eller akademiske omkamper. Følg debatten, gjør deg opp din egen mening etter å ha lest Ekspertgruppens rapport her.

Kate Hansen Bundt er generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Siden desember 2014 har hun sittet i Forsvarsministerens ekpertgruppe "Ekspertgruppen for forsvaret av Norge".