Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Barentshavet - “Vi kan se den grense over vann”

Thomas Nilsen, Redaktør Barents Observer

Russiske myndigheter har varslet at de vil gjennomføre testing i perioden 16-19 februar, daglig mellom kl. 07.00 og 13.00.

Foto: Screenshot from notaminfo.com

Russland har denne uken sendt ut farevarsel for missilskyting gjeldene for store deler av Barentshavet, inkludert norsk økonomisk sone fra Varanger til Bjørnøya.

Spenningen stiger i grenseområdene mot Ukraina fra Russland og Belarus. I tillegg er store områder i Svartehavet avsperret for marineøvelse hvor marinefartøyer fra Sevastopol, Kaliningrad og Severomorsk deltar.

Mens de flestes øyne med rette ser ned mot Ukraina er det store militære bevegelser også i nord. For oss i redaksjonen til Barents Observer, som sitter en 15 minutters kjøretur fra grensen mot Kolahalvøya, er denne uken spesiell.

Aldri tidligere har Russland annonsert et større NOTAM-varsel i norsk økonomisk sone. For perioden 16. til 19. februar er havområdet fra Varangerfjorden i øst til Bjørnøya i nordvest sperret av med farevarsel merket nedslagsfelt for russiske missiler.

Dette kommer i tillegg til at hele den sørøstlige delen av russisk sone i Barentshavet er avsperret i samme periode. Fra Varanger i vest til øya Kolguyev i øst.

Det er et velkjent scenario at Russland ved en eskalerende militær spenning vil forsvare bastionen i nord. De strategiske atomubåtene som seiler ut fra Gadzhievo-basen nord for Murmansk til patruljeområdene øst i Barentshavet og under isen i Arktis er Russlands viktigste avskrekking mot USA.

Under den Kalde Krigen var det helt normalt at Nordflåten øvde med sine ballistiske atomubåter i Sovjetisk del av Barentshavet. Det vi ser nå er et langt mer provoserende Russland som legger beslag på viktige fiskefelt helt vest til Nordkapp i norsk økonomisk sone. Det er ikke mangel på øvelsesområder i russisk sone som er årsaken til at områdene strekker seg bredt utover nord for Finnmark. Moskva vet utmerket godt hvor den maritime grensen nordover i Barentshavet strekker seg. Harald Heide-Steen Jr. kan neppe bidra med bortforklaringer her.

Slik militær aktivitet er ikke forbudt i henhold til Havretten. Men det er svært langt unna godt naboskap. Og det øker spenningen og uforutsigbarheten i nord. Begrepet “High North - Low Tensions” virker å være godt parkert i kapittelet 1991-2014 i historieboken om det norsk-russiske naboskapet.

Kanskje vil vi de neste dagene se en massiv øvelse med de russiske strategiske atomstyrkene hvor Barentshavet spiller en viktig rolle. Kanskje er NOTAM-varslene bare en ytterligere politisk signalisering til NATO og dermed Norge. I skrivende stund blir det bare spekulasjoner.

For oss journalister som rapporterer om forhold i det russiske nord har hverdagen blitt veldig mye vanskeligere de siste årene. Presseavdelingen til Nordflåten i Severomorsk har ikke lov til å snakke direkte med utenlandske journalister. Henvendelser til Forsvarsministeriet i Moskva blir sjelden besvart.

Som nabo til et av verdens tyngst militariserte områder er det dog en ting vi i Barents Observer er mer bekymret over enn Nordflåtens uforutsigbare øvelser: Forholdene for sivilsamfunnet innad i Russland.

Putin-regimet har effektivt satt en stopper for fri og uavhengig journalistikk. Lokale medier i Murmansk og Arkhangelsk sin dekning av militære spørsmål er stort sett begrenset til å republisere pressemeldinger fra Nordflåten. Barents Observer, som er det eneste norske mediet som publiserer på russisk for russiske lesere, er blokkert på internett av sensurmyndighetene.

Ikke-statlige organisasjoner stemples som utenlandske agenter, opposisjonspolitikere forfølges og arresteres. Det meste av internasjonalt samarbeid bygd opp gjennom 30 år med Barentssamarbeid i nord mistenkeliggjøres av FSB og andre av Vladimir Putins håndlangere.

Det nye jernteppet som senker seg over Europa er allerede godt merkbart her i grenseområdene. Dette er Norges nye og langsiktige samfunnsutfordring i nord. Militært og sivilt.

For Vladimir Putins virkelig frykt er kanskje ikke NATO, men å se at demokrati og mangfold kommer for tett innpå hans grenser. I Ukraina som i Georgia og Moldova. Og det mellomfolkelig diplomati og samarbeid i Barentsregionen, Europas kontaktflate med Russland i nord.

Videre lesning:

Largest ever Russian NOTAM warning for Norwegian sector of the Barents Sea: https://thebarentsobserver.com...

Russia activates aviation danger alert north of Norway in days of high tensions: https://thebarentsobserver.com...

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) publiserer jevnlig Ukens analyse, skrevet av en av DNAKs samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å bidra, ta kontakt med kristoffer@dnak.org. Innholdet i Ukens analyse representerer forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis DNAKs.