Hopp til hovedinnhold

Søk

Artikler med taggen:

Nordområdene

Sikkerhetspolitiske endringer i Arktis

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis er i endring. Mens regionen etter den kalde krigen var …

Ukens analyse

På tokt med Kystvakten til det høye nord: - Svalbard-turen 2021

Fagtur til Svalbard er et årlig samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité og Folk og …

Reiserapport

Nordområdene i 2021: Sikkerhetspolitikk og Arktisk Råd

Denne Ukens analyse er skrevet av seniorforskere ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Andreas …

Ukens analyse

Trump i nordområdene?

Ukens analyse er skrevet av Andreas Østhagen, forsker på nordområdene og sikkerhetspolitikk ved …

Ukens analyse

Arktisk råd og sikkerhetspolitikk

Ukens analyse er skrevet av Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansen Institutt. …

Ukens analyse

Landmakt i nord: Avgjørende for avskrekking

Ukens analyse er skrevet av brigader Lars S. Lervik, sjef Brigade Nord. Lervik skriver om …

Ukens analyse

Norsk svalbardpolitikk – hvor står den internasjonalt?

Ukens analyse er skrevet av Ragnhild Grønning, forsker ved Nordområdesenteret ved Nord …

Ukens analyse

Studietur til Svalbard 2017

Årlig arrangerer Den norske Atlanterhavskomité, sammen med Folk og Forsvar, en studietur til …

Aktuelt

Canadas nye forsvars- og sikkerhetspolitikk

Ukens analyse er skrevet av Andreas Østhagen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og …

Ukens analyse

NATO ser nordover - Prioriteringer etter Warszava-møtet

Arrangeres i samarbeid mellom NUPI og DNAK

Arrangement