Hopp til hovedinnhold
Arrangement

NATO ser nordover - Prioriteringer etter Warszava-møtet

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Sted
OMS

Arrangeres i samarbeid mellom NUPI og DNAK

I dag står NATO overfor en rekke sikkerhetstrusler samtidig, både i og utenfor Europa, fra øst, sør og nord. De store utfordringene på alliansens østlige og sørlige flanker, som lenge har vært med i NATOs beregninger, men sjelden som hovedprioritet, er nå revitalisert.

NUPI, Den norske Atlanterhavskomité, det amerikanske Marshall-fondet og USAs delegasjon til NATO har gleden av å invitere til dette arrangementet.

Vitale globale kommunikasjonsforbindelser og forsyningsruter mellom Europa og Nord-Amerika går langs Nord-Atlanteren, og når arktisk is trekker seg tilbake, vil militær og sivil aktivitet i området øke. Mot dette bakteppet forbedrer Russland stadig sin kapasitet til å operere i Nord-Atlanteren - og til å projisere militærmakt i Atlanterhavet og på Europas kyststrøk.

NATOs nærvær i Nord-Atlanteren har gradvis blitt mindre i løpet av de siste tiårene. Russlands handlinger og militære retning den siste tiden er bekymringsverdig, blant annet fordi dette kan forskyve den strategiske balansen i Russlands favør. Dette kan også utfordre forholdet mellom Russland og NATO, og har direkte forbindelse til utfordringene i Østersjøen, Svartehavet og middelhavsregionen.

Hva bør Norges og NATOs prioriteringer etter Warszava-møtet i 2016 bestå i? Hva slags kommando og kontroll trengs for å støtte alliansens maritime strategi og situasjonsforståelse? Hvordan kan Norge og NATO styrke alliansens avskrekkelse og forsvar i regionen? Hva kan gjøres for å redusere risiko og hindre militære episoder med Russland? Hvilken strategi trenger NATO i Nord-Atlanteren for neste møte i 2018?

Dette åpne arrangementet vil ta for seg disse spørsmålene og utforske hva slags policy som kan svare på dem. Det er åpent for alle så langt plassen rekker, men adgang krever forhåndspåmelding via NUPIs hjemmesider:

http://www.nupi.no/.../NATO-ser-nordover-Prioriteringer...