Til hovedmeny Til innhold
Nordiske svar på geopolitiske utfordringer
Ukens analyse

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer


Ambassadøruken 2018: Oppsummering
Våre arrangementer

Ambassadøruken 2018: Oppsummering


Landmakt i nord: Avgjørende for avskrekking
Ukens analyse

Landmakt i nord: Avgjørende for avskrekking


En dag uten satellitter
Konferanse 25. september

En dag uten satellitter


  • Nordiske svar på geopolitiske utfordringer 17. september 2018
  • Ambassadøruken 2018: Oppsummering 10. september 2018
  • Landmakt i nord: Avgjørende for avskrekking 05. september 2018
  • En dag uten satellitter 04. september 2018

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

september 25

En dag uten satellitter

Forsvarsdepartementet Program Space og Den norske Atlanterhavskomité i...

oktober 02

Bokbad: Strategiske utfordringer i østersjøregionen

Med Ann-Sofie Dahl, Håkon Lunde Saxi og Sverre Strandhagen

oktober 11

Kurs i internasjonal politikk i Stavanger

Verden i en brytningstid

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens ressurspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du stoff om...

Forsvarspolitikk
Les mer om Forsvarspolitikk

Forsvarspolitikk er en helt ny informasjonspakke fra DNAK!

Visningsalternativer