Til hovedmeny Til innhold
Folkemøte om Trident Juncture: Hvorfor øver NATO i Norge?
DNAK arrangement 22. oktober

Folkemøte om Trident Juncture: Hvorfor øver NATO i Norge?


Solid og stabil oppslutning om Forsvaret og alliansesamarbeid
Ukens analyse

Solid og stabil oppslutning om Forsvaret og alliansesamarbeid


Nordiske svar på geopolitiske utfordringer
Ukens analyse

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer


Ambassadøruken 2018: Oppsummering
Våre arrangementer

Ambassadøruken 2018: Oppsummering


  • Folkemøte om Trident Juncture: Hvorfor ø... 02. oktober 2018
  • Solid og stabil oppslutning om Forsvaret... 25. september 2018
  • Nordiske svar på geopolitiske utfordringer 17. september 2018
  • Ambassadøruken 2018: Oppsummering 10. september 2018

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

oktober 17

Bokbad: "Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically?"

Med Janne Haaland Matlary og Sverre Strandhagen

oktober 31

Seminar om hybrid krigføring

The threats from Hybrid Warfare - Challenges and countermeasures in li...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens ressurspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du stoff om...

Forsvarspolitikk
Les mer om Forsvarspolitikk

Forsvarspolitikk er en helt ny informasjonspakke fra DNAK!

Visningsalternativer