Til hovedmeny Til innhold
Ukens analyse

"Russland vil splitte vesten politisk"


Sikkerhetspolitisk dypdykk med USAs ambassadør til Norge
Arrangement 28. mars

Sikkerhetspolitisk dypdykk med USAs ambassadør til Norge


Ukens analyse

"Fem paradoks ved EUs kriserespons"


Ukens analyse

"Russisk gass og europeisk sikkerhet"


  • "Russland vil splitte vesten politisk" 19. mars 2019
  • Sikkerhetspolitisk dypdykk med USAs amba... 19. mars 2019
  • "Fem paradoks ved EUs kriserespons" 12. mars 2019
  • "Russisk gass og europeisk sikkerhet" 05. mars 2019

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Arrangementer
Les mer om Arrangementer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Fagturer
Les mer om Fagturer

Vi arrangerer årlig fagturer til både inn- og utland.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige flaggskipkonferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhe...

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

april 24

Det nye totalforsvaret

Boklansering i samarbeid med Forsvarets høgskole

april 25

Kurs i internasjonal politikk i Stavanger

Europa: 30 år etter murens fall

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Visningsalternativer