Kurs i Internasjonal Politikk 2014

      Den norske Atlanterhavskomiteens årlige
      kurs i internasjonal politikk er tilbake!
      Temaet for årets kurs er "Det internasjonale
      konfliktbildet i 2014: Hvilke drivkrefter, aktører . 
      og konflikter former dagens verden?" Les mer her!
 

I nyhetene
Kate Hansen Bundt i ekspertgruppe for Forsvarsdepartementet
Mandag 15. desember sendte Forsvarsdepartementet ut en pressemelding om at forsvarsministeren har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe der Kate Hansen Bundt (generalsekretær i DNAK) er medlem. Ekspertgruppen skal  gi "innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig".
Les mer her.


Ukens Analyse
Svensk krise
I mars blir det nyvalg hos våre svenske naboer: Etter dramatiske budsjettforhandlinger ble det klart at den rød-grønne regjeringen under Stefan Löfven ikke hadde den nødvendige støtten som trengtes for å få igjennom sitt statsbudsjett, og ingen av partiene i Riksdagen var villige til å samarbeide med Sverigedemokraterna. I denne ukens Ukens Analyse skriver professor Tor Bjørklund (UiO) - ekspert på høyreradikale partier, valg og opinion - om Sverige som "utenforlandet". God lesing!
Les mer
Seminar
Streaming: Russland reiser seg
I forbindelse med Asle Tojes nye bok, Jernburet, arrangerer vi i Den norske Atlanterhavskomité årets siste seminar. Toje vil i sin innledning fokusere på konflikten mellom Russland og Ukraina, med utgangspunkt i boken sin. Nils Morten Udgaard, kommentator for Aftenposten og tidligere Moskva-korrespondent, kommenterer. For dere som ikke har mulighet til å være med kan streamingen følges her:
Les mer (08.12.2014)

Se tidligere saker
Sikkerhetspolitisk kalender

Se alle arrangementer


Adr: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo - Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 - E-post: post@atlanterhavskomiteen.no

 | 

Nettløsning og design er levert av ViaNett AS