Til hovedmeny Til innhold
European Security in 2017: the French Perspective
New Security Brief is out!

European Security in 2017: the French Perspective


Autoritære leiarar og kjernevåpen
Ukens analyse

Autoritære leiarar og kjernevåpen


Hvorfor mislykkes diktatorer med å anskaffe kjernevåpen?
Neste DNAK-seminar

Hvorfor mislykkes diktatorer med å anskaffe kjernevåpen?


  • British Perspectives on Transatlantic & ... 24. mars 2017
  • European Security in 2017: the French Pe... 24. mars 2017
  • Autoritære leiarar og kjernevåpen 22. mars 2017
  • Hvorfor mislykkes diktatorer med å anska... 20. mars 2017

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller innunder DNAKs fagområder.

mars 27

Nærhet og sikkerhet

Totalforsvarskonferansen 2017

mars 28

Når alt raser: Naturkatastrofer, Forebygging og Utvikling i Afghanistan

Åpent møte 28. mars: Afghanistankomiteens medarbeider Najib Kakar besø...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er politisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Temapakker

Temapakkene er for tiden under en større evaluering. Dette fører til at en del av innholdet dessverre er noe utdatert, men vi har valgt å beholde pakkene som en 'ressursbank' - tilgjengelig for alle!

Øst-Asia
Les mer om Øst-Asia

Her kan du lese om Øst-Asia og hva regionens enorme vekst får å si for resten av...

Afghanistanpakken
Les mer om Afghanistanpakken

Les om Norges tilstedeværelse i Afghanistan her.

Fokus Nord
Les mer om Fokus Nord

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om Nordområdene.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du st...

Visningsalternativer