Til hovedmeny Til innhold
NATOs forsvarsministermøte 26.-27. oktober
Siste fra NATO

NATOs forsvarsministermøte 26.-27. oktober


António Guterres utpekt som ny generalsekretær i FN
Ukens analyse

António Guterres utpekt som ny generalsekretær i FN


Making a success of Brexit
Neste DNAK-arrangement

Making a success of Brexit


Rose Gottemoeller ny visegeneralsekretær i NATO
Siste fra NATO

Rose Gottemoeller ny visegeneralsekretær i NATO


  • NATOs forsvarsministermøte 26.-27. oktober 25. oktober 2016
  • António Guterres utpekt som ny generalse... 21. oktober 2016
  • Making a success of Brexit 20. oktober 2016
  • Rose Gottemoeller ny visegeneralsekretær... 17. oktober 2016

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller innunder DNAKs fagområder.

oktober 26

Defending Critical Infrastructure

A Cyber Security Seminar

oktober 26

Waging Peace: UN Peace Operations Confronting Terrorism and Violent Extremism

Arthur Boutellis from the International Peace Institute will present h...

oktober 27

When Russia goes to war

How does war become an acceptable undertaking in the Russian polity?

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er politisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Temapakker

Temapakkene er for tiden under en større evaluering. Dette fører til at en del av innholdet dessverre er noe utdatert, men vi har valgt å beholde pakkene som en 'ressursbank' - tilgjengelig for alle!

Øst-Asia
Les mer om Øst-Asia

Her kan du lese om Øst-Asia og hva regionens enorme vekst får å si for resten av...

Afghanistanpakken
Les mer om Afghanistanpakken

Les om Norges tilstedeværelse i Afghanistan her.

Fokus Nord
Les mer om Fokus Nord

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om Nordområdene.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du st...

Visningsalternativer