Til hovedmeny Til innhold
Samhandling for sikkerhet - En ny sikkerhetslov for en ny tid
Neste DNAK-seminar

Samhandling for sikkerhet - En ny sikkerhetslov for en ny tid


Syria - En stor krig i en liten verden
Du verden!-podcast

Syria - En stor krig i en liten verden


NATOs forsvarsministermøte 15.-16. februar
Siste fra NATO

NATOs forsvarsministermøte 15.-16. februar


  • See photos from the Leangkollen Security... 21. februar 2017
  • Samhandling for sikkerhet - En ny sikker... 17. februar 2017
  • Syria - En stor krig i en liten verden 17. februar 2017
  • NATOs forsvarsministermøte 15.-16. februar 15. februar 2017

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller innunder DNAKs fagområder.

februar 28

Samhandling for sikkerhet - En ny sikkerhetslov for en ny tid

med utvalgsleder, ambassadør Kim Traavik

mars 02

Terror and the sovereign: reflections on counterterrorism in Europe and beyond

The Consortium for Research on Terrorism and International Crime has t...

mars 07

Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa

med Elin Sørsdahl (TV2) & Alf Ole Ask (Aftenposten)

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er politisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Temapakker

Temapakkene er for tiden under en større evaluering. Dette fører til at en del av innholdet dessverre er noe utdatert, men vi har valgt å beholde pakkene som en 'ressursbank' - tilgjengelig for alle!

Øst-Asia
Les mer om Øst-Asia

Her kan du lese om Øst-Asia og hva regionens enorme vekst får å si for resten av...

Afghanistanpakken
Les mer om Afghanistanpakken

Les om Norges tilstedeværelse i Afghanistan her.

Fokus Nord
Les mer om Fokus Nord

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om Nordområdene.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du st...

Visningsalternativer