Til hovedmeny Til innhold
Fem paradoks ved EUs kriserespons
Ukens analyse

Fem paradoks ved EUs kriserespons


Bokbad 19. mars:
Neste arrangement

Bokbad 19. mars: "Det globale statssystemet"


Russisk gass og europeisk sikkerhet
Ukens analyse

Russisk gass og europeisk sikkerhet


Meld deg på nå!
Kurs i internasjonal politikk 2019

Meld deg på nå!


  • Fem paradoks ved EUs kriserespons 12. mars 2019
  • Bokbad 19. mars: "Det globale statssyste... 11. mars 2019
  • Russisk gass og europeisk sikkerhet 05. mars 2019
  • Meld deg på nå! 01. mars 2019

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

mars 19

Det globale statssystemet

Bokbad

april 24

Det nye totalforsvaret

Boklansering i samarbeid med Forsvarets høgskole

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Visningsalternativer