Til hovedmeny Til innhold
Tyrkias risikable offensiv i Syria
Ukens analyse

Tyrkias risikable offensiv i Syria


NATOs forsvarsministermøte 14.-15. februar
Siste fra NATO

NATOs forsvarsministermøte 14.-15. februar


Leangkollen has now come to an end - click here to watch all sessions again!
Leangkollen Security Conference 2018

Leangkollen has now come to an end - click here to watch all sessions again!


Nuclear weapons come first for Russia
Weekly analysis

Nuclear weapons come first for Russia


  • Tyrkias risikable offensiv i Syria 15. februar 2018
  • NATOs forsvarsministermøte 14.-15. februar 14. februar 2018
  • Leangkollen has now come to an end - cli... 09. februar 2018
  • Nuclear weapons come first for Russia 26. januar 2018

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

februar 20

Fra Lenin til Putin

med Odd Gunnar Skagestad (statsviter, diplomat og skribent). Komment...

mars 01

Italiensk valgvorspiel

Den Norske Atlanterhavskomité, Agenda, Europabevegelsen og Nobels Fred...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Ukens analyse
Les mer om Ukens analyse

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavsk...

DNAKs publikasjoner
Les mer om DNAKs publikasjoner

Det sikkerhetspolitiske bibliotek og KortInfo

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens ressurspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du stoff om...

Forsvarspolitikk
Les mer om Forsvarspolitikk

Forsvarspolitikk er en helt ny informasjonspakke fra DNAK!

Siste nyheter fra DNAK

Visningsalternativer