Til hovedmeny Til innhold
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Anbefalt lesning

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk


Regjeringens nordområdestrategi
Anbefalt lesning

Regjeringens nordområdestrategi


Sikkerhetspolitisk dypdykk med Bård Vegar Solhjell
Podcast tilgjengelig!

Sikkerhetspolitisk dypdykk med Bård Vegar Solhjell


  • Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetsp... 21. april 2017
  • Regjeringens nordområdestrategi 21. april 2017
  • Sikkerhetspolitisk dypdykk med Bård Vega... 20. april 2017
  • Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og ... 20. april 2017

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller innunder DNAKs fagområder.

april 24

NRC Displacement Conference 2017

SAVE THE DATE

april 25

The Brexit effect on European defence

Tuesday 25 April, IFS brings together officials and experts to discuss...

april 26

Breakfast seminar: NATO and Collective Defence in the 21st Century

Is NATO delivering? NUPI researcher Karsten Friis provides a thorough ...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er politisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Temapakker

Temapakkene er for tiden under en større evaluering. Dette fører til at en del av innholdet dessverre er noe utdatert, men vi har valgt å beholde pakkene som en 'ressursbank' - tilgjengelig for alle!

Øst-Asia
Les mer om Øst-Asia

Her kan du lese om Øst-Asia og hva regionens enorme vekst får å si for resten av...

Afghanistanpakken
Les mer om Afghanistanpakken

Les om Norges tilstedeværelse i Afghanistan her.

Fokus Nord
Les mer om Fokus Nord

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om Nordområdene.

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens undervisningspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du st...

Visningsalternativer