Til hovedmeny Til innhold
Skotsk nasjonalisme i stormens øye
Ukens analyse

Skotsk nasjonalisme i stormens øye


Se presentasjonene og foredragene her!
Kurs i internasjonal politikk

Se presentasjonene og foredragene her!


Russia Challenges the West: 2014–2018
Ny publikasjon

Russia Challenges the West: 2014–2018


Podcast: The threats from Hybrid Warfare
Våre arrangementer

Podcast: The threats from Hybrid Warfare


  • Skotsk nasjonalisme i stormens øye 16. november 2018
  • Se presentasjonene og foredragene her! 14. november 2018
  • Russia Challenges the West: 2014–2018 07. november 2018
  • Podcast: The threats from Hybrid Warfare 06. november 2018

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

februar 04

Leangkollen Security Conference 2019

SAVE THE DATE

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Visningsalternativer