Kurs i Internasjonal Politikk 2014

      Den norske Atlanterhavskomiteens årlige
      kurs i internasjonal politikk er tilbake!
      Temaet for årets kurs er "Det internasjonale
      konfliktbildet i 2014: Hvilke drivkrefter, aktører . 
      og konflikter former dagens verden?" Les mer her!
 

Seminar
Rammer for ny forsvarspolitikk
Fredag inviterer vi til seminar for å følge opp de siste ukers debatt om forsvarsplanlegging: Med oss har vi Elisabeth Natvig (FD), Nils Holme (Civita) og Per Martin Norheim-Martinsen, så her er det bare å sende oss en epost og melde seg på!
(Obs: Påmelding er nødvendig for å kunne delta, og det vil foretas registrering i døren.)
Les mer her!

(21.10.2014)
Seminar
Høst for bokbad
Høsten er tid for bøker og bokbad, og de neste ukene arrangerer vi to bokbad som bør være spennende for alle som har interesse for utenrikspolitikk: I forbindelse med høstens "midterm elections" arrangerer vi bokseminar for Ole O. Moens nye bok "USA: Supermakt i dyp demokratisk krise. I november er det også 25 år siden Muren falt: Vi arrangerer derfor også bokseminar med ikke mindre enn tre bøker om Tyskland og Sentral-Europa!
Les mer (20.10.2014)
Ukens analyse, uke 42
Kjønnsnøytral verneplikt og forsvarsevne
Allmenn verneplikt ble innført da Stortinget vedtok de siste nødvendige lovendringene denne uken: De første vernepliktige kvinnene vil derfor møte til tjeneste sommeren 2016. Men hva gjør dette med norsk forsvarsevne? I denne ukens Ukens analyse skriver kadett Sebastian Langvad (Krigsskolen) om kjønnsnøytral verneplikt sett i lys av Carl von Clausewitz. God lesing!
Les mer (17.10.2014)

Se tidligere saker

Adr: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo - Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 - E-post: post@atlanterhavskomiteen.no

 | 

Nettløsning og design er levert av ViaNett AS