Til hovedmeny Til innhold
Eskalering, eskaleringskontroll og eskaleringsdominans
Ukens analyse

Eskalering, eskaleringskontroll og eskaleringsdominans


3. mai: Iran og det nye Midtøsten
Neste DNAK-arrangement

3. mai: Iran og det nye Midtøsten


Ingen kjærlighet mellom Kina og Nord-Korea
Ukens analyse

Ingen kjærlighet mellom Kina og Nord-Korea


Sikkerhetspolitisk innsikt: Norge og Atlanterhavspakten
Ny publikasjonsserie!

Sikkerhetspolitisk innsikt: Norge og Atlanterhavspakten


  • Eskalering, eskaleringskontroll og eskal... 13. april 2018
  • 3. mai: Iran og det nye Midtøsten 12. april 2018
  • Ingen kjærlighet mellom Kina og Nord-Korea 22. mars 2018
  • Sikkerhetspolitisk innsikt: Norge og Atl... 19. mars 2018

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige konferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Seminarer
Les mer om Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Studieturer
Les mer om Studieturer

Vi arrangerer årlig studieturer, både til inn- og utland.

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

mai 03

Iran og det nye Midtøsten

Med Mah-Rukh Ali, forfatter og tidligere journalist, redaktør og nyhet...

mai 03

Sikkerhetspolitisk dypdykk med USAs ambassadør Kenneth J. Braithwaite

Den Norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter inviterer til Sikk...

mai 15

Ytre høyre på fremmarsj – hvorfor og «so what?»

C-REX – Senter for ekstremismeforskning og Den norske Atlanterhavskomi...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Ressurser

Denne delen av nettsiden er for tiden under en større oppdatering. Vær oppmerksom på at endringer skjer 'live'! Her vil det bli publisert ressurser innen DNAKs tematiske område, slik som publikasjoner, ukens analyse, lesetips, informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk og lignende.

Ukens analyse
Les mer om Ukens analyse

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavsk...

DNAKs publikasjoner
Les mer om DNAKs publikasjoner

Det sikkerhetspolitiske bibliotek, KortInfo og Sikkerhetspolitisk innsikt

Sikkerhetspolitikk
Les mer om Sikkerhetspolitikk

Atlanterhavskomiteens ressurspakke om sikkerhetspolitikk. Her finner du stoff om...

Forsvarspolitikk
Les mer om Forsvarspolitikk

Forsvarspolitikk er en helt ny informasjonspakke fra DNAK!

Visningsalternativer