Hopp til hovedinnhold
Arrangement

NATO and the Russian War in Ukraine

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
10:00 -
Sted
Litteraturhuset, Oslo -
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Velkommen til lanseringen av boken "NATO and the Russian War in Ukraine: Strategic Integration and Military Interoperability".

Påmelding til boklanseringen


  • Hva er effektene av Ukraina-krigen på NATO?
  • Hvorfor valgte Finland og Sverige NATO-medlemskap?
  • Vil Tyskland ta en ledende militærstrategisk rolle i Europa?
  • Hvordan understøtter Vesten Ukraina? 

Denne antologien er den første analysen av effekter av Ukraina-krigen på integrasjon i alliansen – bokens hovedtema. Hypotesen er at slike allianser øker i betydning, men at det nettopp er alliansemedlemskapet som muliggjør dem. Drivere for slik integrasjon er ønske om både større effekt og mer effektivitet, men uten felles strategiske interesser ‒ avskrekking av Russland ‒ er det begrenset vilje til å ta store skritt.

Boken samler nordiske, europeiske og amerikanske eksperter som ser på og analyserer effekter av krigen. Utgivelsen er støttet av Forsvarsdepartementets FoU-midler.

Janne Haaland Matlary og Robert Johnsen (red.) NATO and the Russian War in Ukraine: Strategic Integration and Military Interoperability (London: Hurst, 2024). 

Arrangementet er et samarbeid med Forsvarets Høgskole (FHS).


Program:

Presentasjoner av bokkapitler

10.05–10.20 Finland’s road to NATO: From Alignment to Alliance.
Matti Pesu og Tuomas Iso-Markku, Finnish Institute of International Affairs (FIIA)

10.20–10.35 Tysk Zeitenwende etter februar 2022?
Robin Allers og Håkon Lunde Saxi fra Forsvarets høgskole (FHS).

10.35 –10.50 Maritim integrasjon? NATOs stående maritime styrker
Steinar Torset og Amund Nørstrud Lundesgaard, Forsvarets høgskole (FHS)

10.50–11.05 Vestens støtte til Ukraina
Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets høgskole (FHS)

11.05–11.15 Kaffepause

11.15–11.10 Panelsamtale og Q&A med forfatterne, moderert av generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt

11.55–12.00 Avslutning med redaktør for boken, Janne Haaland Matlary fra Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets høgskole (FHS)

12.00–12.30 Lunsj

*Seminaret er på norsk, med unntak av Pesus og Iso-Markkus bidrag.