Hopp til hovedinnhold

Om oss

Om Atlanterhavskomiteen

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise.

Les mer
Kate hansen bundt

Generalsekretæren

Kate Hansen Bundt er Cand. polit. fra UiO (1992). Hennes faginteresse omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU), de transatlantiske relasjoner (NATO) og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Les mer

Sekretariatet

Camilla C. Brune

Informasjonsrådgiver Tel: 22 40 36 00 Mob: 971 77 655 E-post: camilla@dnak.org

Ansvarlig for Sikkerhetspolitiske dypdykk, seminarer, studieturer, økonomi/adminstrasjon

Fagområde: USA og politisk økonomi

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012). Mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt og omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. I løpet av studiene har Camilla også vært på utveksling til Paris og Hong kong.

Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Hun var styremedlem i YATA Oslo høsten 2015.

k

Kristoffer Vold Ulvestad

Informasjonsrådgiver Tel: 22 40 36 00 Mob: 47 14 88 61 E-post: kristoffer@dnak.org

Ansvarlig for: Leangkollen, Army Summit, kommunikasjon, nettsider, sosiale medier, studieturer og arrangementer, samt oppfølging av YATA. Kristoffer er også redaktør for DNAKs publikasjoner.

Fagområder: EU, europeisk integrasjon, europeisk sikkerhetspolitikk.

Bachelor- og mastergrad i europastudier med spansk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2019). Mastergraden omhandlet Norges tilpasning til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i perioden 2009-2017. Kristoffer har også studert i Zaragoza i Spania.

​I tillegg til det ovennevnte var Kristoffer våren 2017 praktikant ved den norske ambassaden i Praha og våren 2019 praktikant ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Han var også leder i YATA Trondheim i perioden 2015-2017.

Kristine Kivle

Informasjonsrådgiver Tel: 22 40 36 00 Mob: 90 89 90 32 E-post: kristine@dnak.org

Ansvarlig for kurs i internasjonal politikk, Transatlantisk forum, arrangementer og oppfølging av YATA.

Fagområde: Russland og nordområdene

Bachelorgrad i diplomati og militære studier fra Hawaii Pacific University i USA (2017). Mastergrad i forvar, utvikling og diplomati fra University of Durham i England (2019). Masteroppgaven omhandlet russisk militæraktivitet i Nord-Norge og hvordan det har påvirket norsk forsvar -og sikkerhetspolitikk.

Kristine var høsten 2019 praktikant ved den norske ambassaden i Washington D.C. Hun har tidligere arbeidet for NADIC (Norwegian-American Defense and Homeland Security Industry Council, samt NACC-MA (Norwegian- American Chamber of Commerce, Mid-Atlantic Chapter) i D.C. Før Kristine kom til DNAK arbeidet hun som journalist.


Styret

Atlanterhavskomiteens styre består av åtte medlemmer, alle med personlige vararepresentanter. Styret velges for fire år. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Styret leder komiteens virksomhet i samsvar med de retningslinjer årsmøtet trekker opp og ansetter generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten.

Leder

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tidligere forsvarsminister, Arbeiderpartiet

Nestleder

Petter H. Brubakk

Petter H. Brubakk

Direktør, NHO Mat og Drikke

Medlemmer

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant, Høyre
Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
Tore Storehaug

Tore Storehaug

Stortingsrepresentant, Kristelig folkeparti
Ellen Kathrine Fauske

Ellen Kathrine Fauske

Nestleder i internasjonal avdeling i LO


Atlantic Treaty Association

Atlantic Treaty Association (ATA) er en paraplyorganisasjon bestående av 37 medlemmer som siden 1954 har kastet lys over utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske saker som er av relevans for NATO og det transatlantiske samarbeidet. Den norske Atlanterhavskomité har vært medlem av ATA siden organisasjonens opprettelse i 1954.

Les mer

YATA Norge

YATA Norge er et nettverk for unge voksne med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og ligger organisert under Den norske Atlanterhavskomité. Styret holder til i Oslo, men YATA har også lokalavdelinger i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Les mer

Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship

Stuart-stipendet tilbyr unge politikere muligheten til å følge strukturerte studier eller forskningsaktiviteter i forskjellige deler av amerikansk offentlig forvaltning.

Les mer

Medlemskap i DNAK

Gjennom medlemskap i DNAK får du mulighet til å delta aktivt i et forum hvor Norges utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske nåtid diskuteres fortløpende.

Les mer