Hopp til hovedinnhold

Om oss

Om Atlanterhavskomiteen

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise.

Generalsekretæren

Kate Hansen Bundt er Cand. polit. fra UiO (1992). Hennes faginteresse omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU), de transatlantiske relasjoner (NATO) og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


Sekretariatet

Camilla C. Brune

Nestleder Tel: +47 22 40 36 00 Mob: +47 97 17 76 55 E-post: camilla@dnak.org

Ansvarlig for større seminarer og konferanser, Sikkerhetspolitiske dypdykk, valgvaker, studieturer, økonomi/adminstrasjon

Fagområde: NATO, sikkerhetspolitikk og politisk økonomi

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012). Mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt og omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. I løpet av studiene har Camilla også vært på utveksling til Paris og Hong kong.

Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Hun var styremedlem i YATA Oslo høsten 2015.

Anders A. Kveli

Informasjonsrådgiver Tel: +47 22 40 36 00 Mob: +47 97 79 50 64 E-post: Anders@dnak.org

Ansvarlig for kommunikasjon, sosiale medier, arrangementer og seminarer.

Fagområde: Energipolitikk, Russland og NATO

Bachelorgrad i internasjonale studier fra Oslo Nye Høyskole (2017). Mastergrad i International Administration and Global Governance fra Göteborgs Universitet i Sverige (2020). Masteroppgave omhandlet EUs energisikkerhet i relasjon til den økende andelen av Russisk gass eksport til EU, i en tid hvor EU også går gjennom «et grønt skifte». I løpet av masterstudiet har Anders også vært på et Erasmus utvekslingsprogram til Charles University i Praha.

Anders var tidligere i førstegangstjeneste i det norske Luftforsvaret, hvor han etter hvert tjenestegjorde som vaktsoldat ved 139 Luftving Bardufoss og senere fungerte som nestkommanderende for sitt vaktlag. Anders har også vært engasjert i både sosialkomité og studentstyret i sin tid som student i Oslo og Gøteborg.


Styret

Atlanterhavskomiteens styre består av åtte medlemmer, alle med personlige vararepresentanter. Styret velges for fire år. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Styret leder komiteens virksomhet i samsvar med de retningslinjer årsmøtet trekker opp og ansetter generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten.

Leder

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tidligere forsvarsminister, Arbeiderpartiet

Nestleder

Petter H. Brubakk

Direktør, NHO Mat og Drikke

Medlemmer

Ellen Kathrine Fauske

Nestleder i internasjonal avdeling i LO

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant, Høyre

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Dag-Inge Ulstein

Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Lubna Boby Jaffery

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet


Atlantic Treaty Association

Atlantic Treaty Association (ATA) er en paraplyorganisasjon bestående av 37 medlemmer som siden 1954 har kastet lys over utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske saker som er av relevans for NATO og det transatlantiske samarbeidet. Den norske Atlanterhavskomité har vært medlem av ATA siden organisasjonens opprettelse i 1954.

YATA Norge

YATA Norge er et nettverk for unge voksne med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og ligger organisert under Den norske Atlanterhavskomité. Styret holder til i Oslo, men YATA har også lokalavdelinger i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship

Stuart-stipendet tilbyr unge politikere muligheten til å følge strukturerte studier eller forskningsaktiviteter i forskjellige deler av amerikansk offentlig forvaltning.

Medlemskap i DNAK

Gjennom medlemskap i DNAK får du mulighet til å delta aktivt i et forum hvor Norges utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske nåtid diskuteres fortløpende.