Hopp til hovedinnhold
Om oss

Om Atlanterhavs­komiteen

Den norske Atlanterhavskomité
DNAKs generalsekretær, Kate Hansen Bundt, sammen med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, under Leangkollen-konferansen 2018.

DNAKs generalsekretær, Kate Hansen Bundt, sammen med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, under Leangkollen-konferansen i 2018.

Foto: NATO

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise.

DNAK arrangerer konferanser og seminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk og studieturer. Vårt flaggskip er Leangkollen-konferansen som arrangeres hvert år i februar. Videre publiserer komiteen en rekke analyser av eksterne eksperter om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. DNAK er også en fysisk møteplass for fagfolk og andre samfunnsinteresserte.

I tillegg er komiteen en formidler av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i internasjonale fora gjennom møter og konferanser, individuelle studiereiser og gruppeturer til utlandet. DNAK er tilsluttet Atlantic Treaty Association (ATA), bestående av NATOs medlemmer, partnere og assosierte land.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser.

Les mer om DNAKs prosjekter og aktiviteter her.

DNAKs målgrupper er den samfunnsinteresserte borger, media, politikere, organisasjoner, embetsverket, militære, diplomater, samt forskere og studenter. Organisasjonen Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Norge er vår ungdomsorganisasjon.

DNAK er i hovedsak finansiert av offentlige midler.

Det daglige arbeidet drives av et fast sekretariat bestående av en generalsekretær og tre ansatte.

Komiteens styre består av fem stortingsrepresentanter, en LO- og en NHO-representant. Styreleder er tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For informasjon om medlemskap i DNAK, se her.

Ønsker du å vite mer om DNAKs historie? Da bør du lese jubileumsboken, "En arena for norsk sikkerhetsdebatt i 60 år", skrevet av Nils Morten Udgaard i anledning 60-årsmarkeringen av Komiteen.

DNAKs personvernerklæring er oppdatert i henhold til de personvernregler som gjelder i EU/EØS.