Hopp til hovedinnhold

Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship

The Norwegian Atlantic Committee / The Norway-America Association

Robert D. Stuart Jr. (1916-2014) var USAs ambassadør til Norge fra 1984-89 og stiftet i 1989 «Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship» med det formål å øke den gjensidige forståelsen mellom USA og Norge. Stipendet gjør det mulig for unge norske politikere å gjennomføre et semester med studier og praktisk erfaring i USA. Et slikt opphold bidrar til at stipendiaten blir bedre kjent med både det amerikanske samfunnet og dets institusjoner.

​Stuart-stipendet tilbyr unge politikere muligheten til å følge strukturerte studier eller forskningsaktiviteter i forskjellige deler av amerikansk offentlig forvaltning. Dette inkluderer å følge undervisning ved George Washington University og ha et internship ved et relevant kontor, tenketank eller på Capitol Hill. Stipendiaten tildeles et stipend på $20 000 for å dekke kostnader med oppholdet i Washington D.C.

HER kan du lese om Lars Mattis Hanssens (Ap) opplevelser og hva han gjorde i løpet av sine første uker i USA.

Hvorfor bør partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Fellowship?

Stuart-stipendet er en unik mulighet for både partier og kandidater. Kandidaten får muligheten til å bo i Washington D.C. et semester, og vil opparbeide seg et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk, og verdifull akademisk og profesjonell erfaring. Denne erfaringen og kunnskapen de tar med seg tilbake til partiet og hele det politiske miljøet.

Anne Marie Aanerud var Stuart-stipendiat våren 2015 og fikk følge TTIP-forhandlingene. Kreditt: www.nationen.no 09.02.2015

Fellows must be Norwegian citizens, with a demonstrated commitment and an interest in working in Norwegian politics, public administration or public service. The applicant must hold a bachelor degree and be sufficiently proven in English to study and work in the US.