Hopp til hovedinnhold
Generalsekretæren

Kate Hansen Bundt

Den norske Atlanterhavskomité

Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité fra 1. april 2010.

Kate Hansen Bundt er Cand. polit. fra UiO (1992). Hennes faginteresse omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU), de transatlantiske relasjoner (NATO) og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hun var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år, og ble i 2018 tildelt Willy Brandt-prisen for sin lange og omfattende innsats for tysk-norske forbindelser.

Bundt er styremedlem i Norsk senter for fred og konfliktløsning (NOREF) og nestleder i Rådet for Fridtjof Nansen Institutt (FNI). Videre har hun vært styreleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) (2014-21), som hun også var tilknyttet som stipendiat i årene 1990-93. Hun var deretter tolv år ved Europa-programmet (1993-2006). Bundt har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg; «Utvalget for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet» i UD 2007-09, Europautredningen 2010-12 (NOU 2012:2) og Ekspertgruppen for forsvaret av Norge nedsatt av FD (2015: Et felles løft). Bundt gjennomførte i 2009 sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

Nedenfor finnes en oversikt over generalsekretærens medieopptredener siden sommeren 2015. For tidligere oppslag, se årsrapportene.

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Hun arbeidet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole.

Bundt er styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt i perioden 2014-17, og ble gjenvalgt for 2018-21. Hun er medlem i rådet for Fridtjof Nansen Institutt og rådet for Forsvarets Høgskole. Hun er også styremedlem i NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution), og medlem av 'the Advisory Council' ved Center for Strategic and International Studies (CSIS) Stuart Center. Fra 2007-09 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte ”Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet". Fra 2010-2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte «Europautredning. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU». Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft".

Bundt har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, EU og NATO, og hun har vært opptatt av statenes betydning for EU og det internasjonale systemets utvikling. Bundt holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media.