Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

En avgjørende uke

Det er knyttet stor spenning - og usikkerhet - til årets NATO-toppmøte. Selv om alle medlemslandene er til stede med sin stats- eller regjeringssjef, forsvars- og utenriksminister, har stort sett alt handlet om én spesiell deltaker i opptakten til årets møte: USAs president Donald Trump.

Den 11.-12. juli samles NATO-medlemmenes stats- og regjeringssjefer samt forsvars- og utenriksministre til toppmøte i Brussel. Usikkerheten rundt utfallet av et toppmøte har sjelden vært større gjennom NATOs snart 70 år lange historie. Tonen innad i alliansen er endret etter at Donald Trump kom til makten i USA, og nervøsiteten og mistroen brer seg for hver uke som går. Årets møte vil gi en pekepinn på hvor sterkt samholdet og solidariteten blant medlemslandene er.

Under pressekonferansen dagen før dagen uttalte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at pilene peker oppover for alliansen. NATO publiserte samtidig oppdatert statistikk over medlemslandenes forsvarbevilgninger, samt estimater for pengebruken for årene som kommer. Disse viser at sammenlignet med i 2014 har samtlige medlemsland nå stoppet kuttene i bevilgninger til forsvaret og samtlige øker nå sine forsvarsbudsjetter. I neste vending takket generalsekretæren president Trump for hans lederskap på området. Stoltenberg gjør sitt for å skape en positiv atmosfære før møtet starter opp i morgen.

Tonen er på langt nær like positiv fra andre siden av Atlanteren. I to av sine seneste Twitter-meldinger gjentar president Trump budskapet som har blitt en kjenningsmelodi den siste tiden: USA betaler en urettferdig høy andel av NATOs budsjett og de øvrige alliansemedlemmene er nødt til å øke sine bevilgninger. Oddsen er lav for at dette blir gjentatt i Brussel denne uken.

I forbindelse med toppmøtet har vi satt sammen en liten "pakke" med interessante og relevante artikler, kommentarer og analyser.

Først, det offisielle programmet for toppmøtet finner du her. Onsdag 11. juli samles stats- og regjeringssjefene først til et møte i Det nordatlantiske råd, etterfulgt av en arbeidsmiddag. De to dagene vil for øvrig inneholde en rekke andre møter der hovedtemaene som skal diskuteres inkluderer alliansens evne til avskrekking og forsvar, kampen mot terrorisme og stabilitetsbygging i Midtøsten, modernisering av alliansen, relasjonen til EU og byrdefordeling innad i NATO. Særlig sistnevnte er ventet å få mye oppmerksomhet, gitt president Trumps særlige fokus på nettopp dette.

Vår generalsekretær Kate Hansen Bundt skriver i Dagens Næringsliv om det tyske NATO-problemet. Som verdens fjerde største økonomi og med et forsvarsbudsjett på kun 1,2 prosent av bnp, har Angela Merkels Tyskland blitt selve hovedmålet for president Trumps kritikk mot NATO-allierte. Er dette møtet som endelig vil bedre relasjonen mellom Merkel og Trump, eller vil det bygge på den allerede ugjestmilde stemningen mellom de to allierte stormaktene?

Paal Sigurd Hilde, forsker ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, står for Atlanterhavskomiteens seneste Ukens analyse. Under tittelen "NATO-toppmøtet kan bli ubehagelig" skriver han om hvilke saker som vil prege toppmøtet, norske interesser og Norges status i nettopp byrdefordelingsspørsmålet.

Det er minst fire måter president Trump kan velte toppmøtet på, skriver Sverre Strandhagen i denne kommentaren i Dagens Næringsliv. Relasjonen til Russland, artikkel fem, toppmøteerklæring og amerikansk styrkenærvær i Europa er hovedpunktene.

Morgenbladets Tove Gravdal har møtt utenriksminister Ine Eriksen Søreide. De snakket om forventninger foran toppmøtet, usikkerheten som har fått rotfeste i verdenspolitikken etter president Trumps beslutninger om å trekke USA fra en rekke multilaterale engasjementer, og om hvordan Trumps utenrikspolitikk setter NATOs verdier under press.

Kommentator i VG, Frithjof Jacobsen, har skrevet om president Trumps trusler mot europeiske NATO-medlemmer om å øke forsvarsbevilgningene, samt effekten av disse truslene. Les hans analyse her.

Kestutis Paulauskas i NATOs avdeling for forsvarspolitikk og -planlegging gir i denne artikkelen et bredere perspektiv på alliansens utvikling, kjerneoppgaver og utfordringer, samt avkrefter en rekke myter og trekker frem de mest sentrale oppgavene NATO nå står overfor.

Til slutt, i denne analysen skriver New York Times' Steven Erlanger om hvordan NATO-toppmøter har gått fra tidligere å være rene rituelle arrangementer til å bli uforutsigbare, angstskapende møter etter Trumps inntog på den verdenspolitiske arena. Hvordan vil de øvrige statslederne møte Trump og hans utradisjonelle linje under møtet i Brussel?

Dette blir en særdeles spennende uke for alle som er interesserte i forsvars- og sikkerhetspolitikk!

Vår generalsekretær Kate Hansen Bundt vil være til stede i Brussel under toppmøtet. Følg oss på vår nettside www.atlanterhavskomiteen.no, vår Facebook-side og Twitter for oppdateringer.