Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

NATO øver i Norge: Trident Juncture 2018

Toppmøte i Brussel 2018

NATO Summit, Brussel 2018

Foto: United States Department of State

I oktober og november samles mer enn 50.000 soldater, 150 fly, 65 fartøyer og 10.000 kjøretøy på norsk jord. Den 22. oktober avholdt Den norske Atlanterhavskomité folkemøte om øvelsen på Litteraturhuset i Oslo.

Om øvelsen

Denne høsten er Norge vertsland for NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 – den mest omfattende militærøvelsen på norsk jord siden den kalde krigens dager. Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Exercise» – en høyprofiløvelse som understreker at den politisk siden ved øvelsen er svært viktig. Det er den andre høyprofiløvelsen NATO avholder.

Årets øvelse er i praksis todelt. Den første delen går ut på øving av taktiske styrker – forsvar og angrep – og finner sted fra 25. oktober til 7. november. Det er til denne øvelsen de mange tusen soldatene har ankommet Norge siden 18. august. Den andre delen av øvelsen går fra 14. november til 23. november, og er en såkalt hovedkvarterøvelse. Scenarioet det øves på her er mer ukjent. Trident Juncture 2018 er imidlertid ikke over før siste soldat har forlatt landet, som etter planen blir den 24. desember.

Selve hovedformålet med årets Trident Juncture er å øve på Artikkel V – NATOs grunnprinsipp: «Én for alle, alle for én». Det overordnede scenarioet går ut på at Norge allerede er okkupert av «Minrus» når øvelsen starter mot slutten av oktober. Det er så alliansens reaksjonsevne når et medlem er angrepet som blir testet. Hør Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, snakke om alt dette i Ekko på NRK P2 her.

Trident Juncture vil hovedsakelig berøre fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark. Over 50.000 soldater, 150 fly, 65 fartøyer og 10.000 kjøretøyer fra mer enn 30 land gjør øvelsen til en enorm logistikkoperasjon.

Det er ikke bare Forsvaret som deltar i øvelsen. En lang rekke etater, myndigheter og det sivile Norge skal også øve på en krigssituasjon. Fellesbetegnelsen for nettopp det militære forsvaret og den sivile beredskapen er «totalforsvaret». Les mer om dette på nettsidene til Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) her.

Informasjon til publikum

Blant de mange etatene og myndighetene som deltar er nødetatene, helsemyndighetene, Kystverket, tele- og kommunikasjonsmyndighetene og transportmyndighetene. Forsvaret og DSB har besluttet at man skal kunne finne informasjon om hvordan disse er involvert, samt hvordan Trident Juncture berører deres ansvarsområder, på deres respektive nettsider. Blant nettsidene som har informasjon om øvelsen er Politiet, Helsedirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens vegvesen.

I tillegg har en rekke kommuner og fylkeskommuner informasjon på sine respektive nettsider om hvordan øvelsen berører deres lokalsamfunn. Forsvarets har også utfyllende informasjon om øvelsen på sine nettsider, både på norsk og engelsk.

Møte med generaler og eksperter

Både gjennomføringen av øvelsen, samt de sikkerhetspolitiske virkningene av den, ble diskutert da Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Folk og Forsvar, Kvinners Frivillige Beredskap, Norske Reserveoffiserers Forbund og Norges Forsvarsforening, inviterte til frokostmøte mandag 22. oktober på Litteraturhuset i Oslo. Se opptak av hele arrangementet her på vår Youtube-kanal.