Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Informasjon vedrørende COVID-19-situasjonen

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomité følger med på utviklingen av situasjonen knyttet til spredning og håndtering av koronaviruset COVID-19.

COVID-19-situasjonen i Norge er i stadig endring og vi i Den norske Atlanterhavskomité har derfor besluttet å utsette alle planlagte arrangementer inntil videre. Årsaken er at usikkerheten knyttet til mulig spredning av viruset er høy og at vi må ta helsen til alle våre deltakere på alvor. Vi følger med på Folkehelseinstituttets råd om arrangementer og ønsker å være føre var og gjøre vårt til at sykdommen begrenses.

I tillegg til å utsette planlagte arrangementer har vi i DNAK på råd fra Helsedirektoratet valgt å innføre hjemmekontor for våre ansatte. På den måten bidrar vi til å redusere antall mennesker som møtes og reiser kollektiv samtidig. Det kan bidra til å bremse ytterligere smittespredning i Oslo.

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til post@dnak.org eller kontakte en av våre ansatte.

Arrangementer som har blitt utsatt:

10. mars - Svalbardtraktaten 100 år

12. mars - Kurs i internasjonal politikk i Oslo

16. mars - Bokbad: Krigens folkerett og Norge

Ny dato for arrangementene blir satt når helsemyndighetene får bedre oversikt over virussituasjonen.

Beste hilsen fra oss i Den norske Atlanterhavskomité