[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Kate Hansen Bundt
Generalsekretær, tlf: 22 40 36 00, mob. 93 43 82 56

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands  politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).  Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som  forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske  Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole. Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra  Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft". Bundt innehar en rekke styreverv og er blant annet styreleder i NUPI. 

Finn pressebilder og les mer om generalsekretæren her.

bundt@dnak.org


 

 

Andreas Gahr Brunsvig
Informasjonsrådgiver, tlf.: 22 40 36 00, mob.: 45 46 29 21

Ansvarlig for kommunikasjon, nettsider og arrangementer samt økonomi og administrasjon. Er også redaktør for DNAKs publikasjoner.

Fagansvar: Internasjonal maktpolitikk, FN, EU, menneskerettigheter

Bachelorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2014), med utvekslingsår ved University of California Berkeley. Mastergrad i statsvitenskap ved NTNU (2017). Mastergraden omhandlet internasjonal maktpolitikk og FN-forhandlinger, og ble skrevet med støtte fra Fritt Ord og Norsk senter for menneskerettigheter.

Var våren 2016 praktikant ved Norges FN-delegasjon i Genève, og har vært arrangements- og fagansvarlig samt nestleder i YATA Trondheim i 2014-2015 og 2016-2017.

andreas@dnak.org

     
     

 

Ida Rødningen

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob: 940 36 061

Ansvarlig for kurs i internasjonal politikk, Sikkerhetspolitisk dypdykk, fagturer og arrangementer.

Fagansvar: Menneskerettigheter, FN, Arktis

Bachelorgrad i internasjonale studier fra University of Edinburgh og UiO (2016). Mastergrad i internasjonal sikkerhet fra Institut d’Études Politiques, Sciences Po Paris (2019), med regional fordypning i Russlandstudier og tematisk fordypning i menneskerettigheter. Ida var høsten 2018 praktikant ved den norske ambassaden i Ottawa. Hun er intern ved The Arctic Institute, har vært praktikant ved UNHCR i Kuala Lumpur, og har jobbet som administrativ- og forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

ida@dnak.org

     
     

 

Andrea Sofie Nilssen

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob: 481 53 687

Ansvarlig for Leangkollen 2020, Army Summit, arrangementer og oppfølging av YATA.

Fagansvar: Russland og Forsvaret

Bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT (2013). Mastergrad i statsvitenskap fra UiO (2015) med utveksling til Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Masteroppgaven omhandlet Norges syn på Russland i kjølvannet av konflikten i Ukraina i 2014. Bachelorgrad i russisk språk og områdestudier fra UiO (2018).

Andrea var høsten 2016 praktikant ved Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, og har tidligere jobbet som journalist. Hun var også leder for YATA Oslo i perioden 2018-2019.

andrea@dnak.org

     
     
     
     
    Ekstrahjelp

 

Lea Bjørgul

Fagansvar: USA, Arktis og folkerett.

Bachelor i internasjonale studier fra UiO (2017), og student ved masterprogrammet i rettsvitenskap (UiO). Lea var våren 2018 praktikant ved den norske ambassaden i Washington D.C., der hun jobbet med saker relatert til sikkerhetspolitikk og Arktis. Hun var president i YATA i perioden 2015-2017.

lea@dnak.org

     
     
     
     
     I permisjon 

 
 

Camilla C. Brune

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob: 971 77 655

Fagansvar: Internasjonal politisk økonomi

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens  Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

 camilla@dnak.org