[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Kate Hansen Bundt
Generalsekretær, tlf: 22 40 36 00, mob. 93 43 82 56

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands  politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).  Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som  forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske  Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole. Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra  Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft". Bundt innehar en rekke styreverv og er blant annet styreleder i NUPI. 

Finn pressebilder og les mer om generalsekretæren her.

bundt@dnak.org    Kristoffer Vold Ulvestad

Informasjonsrådgiver, tlf.: 22 40 36 00, mob.: 471 48 861

Ansvarlig for kommunikasjon, nettsider, sosiale medier, studieturer og arrangementer, samt oppfølging av YATA. Kristoffer er også redaktør for DNAKs publikasjoner.

Fagansvar: EU, europeisk integrasjon, Forsvaret.

Bachelor- og mastergrad i europastudier med spansk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2019). Mastergraden omhandlet Norges tilpasning til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i perioden 2009-2017. Kristoffer har også studert i Zaragoza i Spania.

​I tillegg til det ovennevnte var Kristoffer våren 2017 praktikant ved den norske ambassaden i Praha og var våren 2019 praktikant ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Han var også leder i YATA Trondheim i perioden 2015-2017.

kristoffer@dnak.org

     

 

Andrea Sofie Nilssen
Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob: 481 53 687

Ansvarlig for Leangkollen 2020, Army Summit, arrangementer og oppfølging av YATA.

Fagansvar: Russland og Forsvaret

Bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT (2013). Mastergrad i statsvitenskap fra UiO (2015) med utveksling til Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Masteroppgaven omhandlet Norges syn på Russland i kjølvannet av konflikten i Ukraina i 2014. Bachelorgrad i russisk språk og områdestudier fra UiO (2018).

Andrea var høsten 2016 praktikant ved Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, og har tidligere jobbet som journalist. Hun var også leder for YATA Oslo i perioden 2018-2019.

andrea@dnak.org
 
 

Camilla C. Brune

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob: 971 77 655

Fagansvar: Internasjonal politisk økonomi

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

 camilla@dnak.org