Hopp til hovedinnhold

Se i reprise

Sikkerhetspolitisk dypdykk: Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes

Nylig la Etterretningstjenesten frem sin ugraderte trusselvurdering, Fokus 2021, der hovedtrekkene blant annet var etterretning- og påvirkningsoperasjoner fra fremmede stater, russisk militæraktivitet i våre nærområder, økende stormaktsrivalisering og terrorisme. Den 15. april inviterte vi Sjef for Etterretningsstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, til "Sikkerhetspolitisk dypdykk" for å diskutere trusselvurderingen. Samtalen ble ledet av Christian Borch.

Les mer

Gensek

Hva gjør DNAK?

DNAKs målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen arrangerer et bredt spekter av arrangementer, herunder seminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser, studieturer og vårt Transatlantiske forum.

Les mer

DNAK i media