Til hovedmeny Til innhold
Hva bør vi ha på radaren internasjonalt? / Anders Romarheim, FHS/IFS
IP-kurs 2020 / Foredrag #2

Hva bør vi ha på radaren internasjonalt? / Anders Romarheim, FHS/IFS


Kina, Russland og nordområdene / Jo Inge Bekkevold, FHS/IFS
IP-kurs 2020 / Foredrag #1

Kina, Russland og nordområdene / Jo Inge Bekkevold, FHS/IFS


Russlands nye kjernevåpenstrategi
Ukens analyse

Russlands nye kjernevåpenstrategi


Merkel mellom Kina og USA
Kronikk

Merkel mellom Kina og USA


  • Hva bør vi ha på radaren internasjonalt?... 13. juli 2020
  • Kina, Russland og nordområdene / Jo Inge... 13. juli 2020
  • Russlands nye kjernevåpenstrategi 16. juni 2020
  • Merkel mellom Kina og USA 15. juni 2020

Hva vi gjør:

Den norske Atlanterhavskomité organiserer et bredt spektrum av arrangementer, herunder lunsjseminarer og kurs i internasjonal politikk, samt store konferanser og studieturer.

Arrangementer
Les mer om Arrangementer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om dagsaktuelle temaer i våre lokaler med ekster...

Fagturer
Les mer om Fagturer

Vi arrangerer årlig fagturer til både inn- og utland.

Kurs i internasjonal politikk
Les mer om Kurs i internasjonal politikk

Vi arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk i de største byene i Norge - ...

Leangkollen
Les mer om Leangkollen

Les mer om DNAKs årlige flaggskipkonferanse om utenriks-, forsvars-, og sikkerhe...

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité er partipolitisk uavhengig. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

Hvem vi er:

Den norske Atlanterhavskomité i media

Med britene ute av EU må de jakte på andre toppjobber i Europa. Nå sikler de på Nato-sjefens jobb.

03.07.2020 - Aftenposten
Boris Johnson sparket i helgen sin viktigste toppbyråkrat. M... Les mer

Bolton-lekkasjene: Kan de felle president Trump?

22.06.2020 - NRK
Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver er ikke nådig mot presid... Les mer

Merkel mellom Kina og USA

13.06.20 - VG
Hvordan skal EU håndtere Kina? Det er ett av nøkkelspørsmåle... Les mer

Hvilken fremtid for den tysk-franske motoren i EU? Med Kate Hansen Bundt

17.05.20 - Spotify
I denne episoden utforskes forholdet mellom Tyskland og Fran... Les mer

Sikkerhetspolitisk kalender

Denne kalenderen er en oversikt over de arrangementer som faller inn under DNAKs fagområder.

Visningsalternativer