Hopp til hovedinnhold

Kurs internasjonal politikk 2011

Den norske Atlanterhavskomité

Tema for kurset var "Maktforskyvninger i internasjonal politikk - utfordringer for det euro-atlantiske verdifellesskap"

Asle Toje innledet om: Strukturelle endringer i internasjonal politikk – utfordringer for den multilaterale verdensorden, FN, NATO og EU.

Asle Toje (d.phil) er fungerende forskningssjef ved Det norske Nobelinstitutt. Han har vært Fulbrightstipendiat ved Columbia University i New York og har sin doktorgrad i internasjonal politikk fra Pembroke College ved Universitetet i Cambrigde. Toje er medlem av Det europeiske Vitenskapsakademiets utvalg for unge forskere, og er en aktiv blogger og kronikkleverandør i norsk offentlighet. Asle Toje har markert seg på høyresida i den norske samfunnsdebatten. Toje ga i 2010 ut boken “The European Union as a Small Power” som ble lansert hos Den norske Atlanterhavskomité.

Ole Jacob Sending
foreleste om: Aktører i internasjonal politikk – stater, organisasjoner, multinasjonale selskaper og det internasjonale pengefond

Ole Jacob Sending
er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), leder for NUPIs Centre for Global Governance og professor II ved Christian Michelsens institutt i Bergen. Sending har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.

Erik Reinerts foredrag omhandlet: Finanskrise og eurokrise: maktforskyvninger i internasjonal økonomi

Erik Reinert er professor i økonomi ved Tallin University of Technology i Estland, og er seniorrådgiver i tenketanken Res Publica. Reinert har en BA i økonomi fra Universitetet i St.Gallen, Sveits, en Master of Business Administration fra Harvard University og sin doktorgrad i økonomi fra Cornell University.

Reinert satt en periode i Regjeringens finanskriseutvalg. Han har nylig gitt ut boken “How Rich Countries Got Rich, and Why Poor Countries Stay Poor” som kom på Financial Times sin bestselgerliste og er utgitt på flere språk, blant annet russisk og kinesisk.

Heidi Østbø Haugens foredrag var om Kina i Afrika: slutten på verden slik vi kjenner den?

Heidi Østbø Haugen er stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har studert kinesisk ved Princeton University og Beijing Normal University, og har gjort feltarbeid om handel mellom Kina og Afrika i Nigeria, Kapp Verde og Kina. Haugen er styreleder for Nordic Association for China Studies og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet og for FNs matvareprogram i Vest-Afrika.