Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2019

Den norske Atlanterhavskomité

Atlanterhavskomiteen arrangerer hvert år kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk. Kursene holdes i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljø, embetsverket, media, politiet og Forsvaret. Årets kurs har tittelen «Europa: 30 år etter murens fall» og søker å fange noe av essensen i de eksterne og interne kreftene som har preget og formet Europa etter den viktige begivenheten i Tyskland i 1989. Til årets kurs har vi med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som EU som forsvars- og global aktør, Brexit, Russland og Europa fra et sikkerhets- og forsvarsperspektiv, samt ulike tendenser og årsaker til fragmentering i Europa.

Videoopptak fra kurset som ble avholdt i Oslo 8. november kan ses på vår YouTube-kanal.

Årets foredragsholdere

Per Martin Norheim-Martinsen

Foredrag: «EU som forsvars- og global aktør»

Per M. Norheim-Martinsen er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Han har doktorgrad fra Cambridge University og har tidligere blant annet vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og forskningsleder ved FAFO. Norheim-Martinsen har publisert en rekke artikler og bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, blant annet The European Union and Military Force (Cambridge University Press, 2013). Hans seneste utgivelse er Det nye totalforsvaret (Gyldendal, 2019), hvor han er redaktør og medforfatter.

Kristin HaugevikForedrag: «Europa og Brexit – konsekvenser for Norge»

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk, nordisk samarbeid og norsk og britisk utenrikspolitikk.

Katarzyna Zysk

Foredrag: «Russland og Europa: Sikkerhet og forsvar mellom strategi og opportunisme»
Katarzyna Zysk er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) som er en del av Forsvarets høgkole, samt forskningsleder og stedfortreder for direktør IFS. I det akademiske året 2016–17 var hun gjesteforsker ved Center for International Security and Cooperation (CISAC) ved Stanford University, og videre visiting research fellow ved the Changing Character of War Centre ved the University of Oxford. Zysk er medlem i Hoover Institutions Arctic Security Initiative, og var forsker ved the US Naval War College, Center for Naval Warfare Studies/Strategic Research Department der hun også samarbeidet med War Gaming Department. I 2016 var hun assisterende dekan ved Forsvarets høgskole, der hun også underviser. I 2015 fikk hun Sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris. Hennes forskning fokuserer på sikkerhets- og strategiske studier, herunder russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, militær doktrine og strategi, militær endring og modernisering av i det russiske forsvaret, strategisk kultur, geopolitikk i Arktis, samt russisk sjømakt og maritim sikkerhet. Hun arbeider for tiden med forskningsprosjekter om utviklingen i russisk militær strategi og krigføring.

Sylo Taraku

Foredrag: «Balkanisering av Europa»
Sylo Taraku er statsviter og forfatter med bakgrunn fra Kosovo. Siden april 2016 har han jobbet som rådgiver i sentrum-venstre Tankesmien Agenda. Hans primære fagområder er innvandring, integrering, populisme, islam og ekstremisme. Taraku er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget, i Pressens Faglige Utvalg (PFU) og i Arbeiderpartiets Migrasjonsutvalg. Våren 2016 ga han ut boken Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i folkevandringens tid, og våren 2018 fulgte han opp med boken Balkanisering av Europa – hvordan populisme og innvandring splitter oss.

Janne Haaland Matlary

Gjesteforeleser
Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. i statsvitenskap ved Universitet i Oslo på feltet internasjonal politikk og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole. Hun var statssekretær i UD, 1997-2000. Hun rådgir næringslivet om politisk risiko og har hatt og har en rekke nasjonale og internasjonale verv, bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for Liechtenstein, medlem av det Pavelige Vitenskapsakademi, styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, Forsvarspolitisk Utvalg, UDs ‘Omdømmeutvalg’ og utvalget for etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetshetspolitikk og strategi, herunder NATO og EU, men også politiske ideologi og verdispørsmål. Hennes siste bok er Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically? (Palgrave, UK, 2018) og et pågående prosjekt er boken Avmaktens Europa: Polarisering og moralisering i realpolitikkens tid (Dreyer, 2010). Hun er fast spaltist i Dagens Næringsliv.

Kate Hansen Bundt

Gjesteforeleser
Kate Hansen Bundt er generalsekretær for den norske Atlanterhavskomité og gjesteforeleser på våre kurs i internasjonal politikk. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og var bl.a. stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Du kan lese mer om Bundt her.