Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2020

Den norske Atlanterhavskomité

Til årets kurs har vi med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som internasjonal sikkerhet i Trumps tid, Midtøsten i et turbulent nytt tiår, Russland, Kina og nordområdene, samt stormaktspolitikk i Arktis.

Atlanterhavskomiteen arrangerer hvert år kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk.

Kursene holdes i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø og Trondheim. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljøet, embetsverket, media, politiet og Forsvaret. Til årets kurs, med tittelen "Nytt tiår: ny dynamikk mellom gamle aktører", har vi med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som internasjonal sikkerhet i Trumps tid, Midtøsten i et turbulent nytt tiår, Russland, Kina og nordområdene, samt stormaktspolitikk i Arktis.

På grunn av COVID-19-situasjonen har vi enda ikke kunnet dra på turné med årets kurs. I mellomtiden, mens vi venter, har vi spilt inn digitale kortversjoner av foredragsholdernes innlegg. Disse kan ses lenger ned på denne siden.

Ansvarlig for kurset er Andrea Sofie Nilssen. Har du noen spørsmål kan du sende henne en e-post på andrea@dnak.org.

Årets foredragsholdere

Anders Romarheim

Leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole.

Foredrag: "Hva bør vi ha på radaren internasjonalt?"

Anders Romarheim leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole. De viktigste fagfeltene han jobber med er digital påvirkning, strategisk kommunikasjon, terrorisme, nasjonal sikkerhet, USA og det transatlantiske. Av utdanning er Romarheim statsviter fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i War Studies fra King’s College, London. Romarheim har lang fartstid som kommentator i mediene rundt sikkerhet og utenrikspolitiske spørsmål, og har de siste årene analysert Trumps presidentskap særlig nøye.

Anders Romarheim leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole. De viktigste fagfeltene han jobber med er digital påvirkning, strategisk kommunikasjon, terrorisme, nasjonal sikkerhet, USA og det transatlantiske. Av utdanning er Romarheim statsviter fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i War Studies fra King’s College, London. Romarheim har lang fartstid som kommentator i mediene rundt sikkerhet og utenrikspolitiske spørsmål, og har de siste årene analysert Trumps presidentskap særlig nøye.

Fotokreditering: IFS

Kortversjon av Romarheims foredrag "Hva bør vi ha på radaren internasjonalt?"

Jo Inge Bekkevold

Seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole.

Jo Inge Bekkevold er seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets Høgskole. Bekkevolds forskningsfelt er kinesisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, Kina-Russland relasjoner, Kina i Arktis, sjømakt, geopolitikk og stormaktrelasjoner. Hans to siste bøker er Sino-Russian Relations in the 21st Century med Bobo Lo (Palgrave Macmillan, 2019) og China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges med Robert S. Ross (Georgetown University Press, 2016). Bekkevold var i perioden 2012-16 koordinator for en internasjonal konferanseserie om sjømakt og orden til havs, som resulterte i boken International Order at Sea: How it is challenged. How it is maintained med Geoffrey Till (Palgrave Macmillan, 2016). Bekkevold deltok i 2012-15 i et større forskningsprosjekt om Asia i Arktis, som blant annet resulterte i boken Arctic: Commerce, Governance and Policy (Routledge, 2015). Bekkevold er tidligere diplomat, og har tjenestegjort ved Norges ambassade i Beijing i til sammen åtte år.

Fotokreditering: IFS

Kortversjon av Bekkevolds foredrag "Kina, Russland og nordområdene"

Andreas Østhagen

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo og arbeider med nordområde- og sikkerhetspolitikk. Han er også tilknyttet Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, en del av lederteamet i The Arctic Institute i Washington DC, og underviser ved Bjørknes Høyskole. Østhagen har en doktorgrad i internasjonal politikk fra University of British Columbia, Canada, en mastergrad europeisk politikk fra London School of Economics, og en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Tidligere har Østhagen jobbet som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor i Brussel og som forsker ved Institutt for forsvarsstudier i Oslo og Center for Strategic & International Studies i Washington DC.

Fotokreditering: FNI

Kortversjon av Østhagens foredrag "Stormaktspolitikk i Arktis - Hvor står Norge?"

Marte Heian-Engdal

Seniorrådgiver og utviklingsleder ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning

Marte Heian-Engdal er seniorrådgiver og utviklingsleder ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning, med doktorgrad i historie fra Universitet i Oslo (UiO). Marte har bakgrunn som førsteamanuensis ved UiO, og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Forskningen og undervisningen hennes har dreiet seg om moderne historie i Midtøsten, særlig konflikten mellom Israel og palestinerne, og om amerikansk midtøstenpolitikk. Hun har publisert flere akademiske arbeid, senest bøkene Israel – historie, politikk og samfunn (2018) og Palestinian Refugees since 1948: The Failure of International Diplomacy (2020).

Fotokreditering: NOREF

Heian-Engdals foredrag går under tittelen "Vaklende stater og ustødige stormakter: Midtøsten i et turbulent nytt tiår".