Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2016

Den norske Atlanterhavskomité

Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media, Forsvaret og andre interesserte. Temaet for kurset i 2016 var: "Verden i endring: drivkrefter, motkrefter og avgjørende valg"

Foredragsholdere
Janne Haaland Matlary snakket om sikkerhetspolitikk og NATOs utfordringer under tittelen «Overordnede sikkerhetspolitiske utfordringer - hvor står NATO før toppmøte i Warszawa?».

Matlary er professor ved Universitetet i Oslo og Forvarets Høgskole. Matlarys siste bok kommer i juni Ukraine and Beyond:Russia's Strategic Security Challenge to Europe (2016). Matlarys ekspertområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, EU, internasjonal politikk og menneskerettigheter.Franck Orban snakket om utviklingen i Europa etter økningen av flyktninger under tittelen «Høyreekstremisme i Europa og flyktningeproblematikken».

Orban er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Orbans arbeidsområder er sikkerhetspolitikk, radikalisering, ekstremisme, terrorisme, Fransk samfunnskunnskap og inn-/utenrikspolitikk.


Hans Olav Lahlum snakket om det neste presidentvalget i USA under tittelen «Presidentvalget i USA 2016: Hvem vinner og hvordan kan det påvirke situasjonen i verdenssamfunnet?»

Lahlum er historiker og forfatter. Foruten en rekke bøker om norsk politikk har han som historiker skrevet bøkene Presidentene. Fra George Washington til Barack Obama (2012) og Britiske statsministre 1900-2015. Fra Lord Salisbury til David Cameron (sammen med statsviteren Øivind Bratberg, 2015).Rolf Tamnes snakket om Norges forsvar i dag med bakgrunn i nytt trussel- og risikobilde under tittelen «Forsvaret av Norge».

Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier og ledet i 2015 Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, samt er medlem av Afghanistan-utvalget. Tamnes ekspertområder er norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, kalde krigen, NATO, nordområdene og ressursspørsmål.


Vår:

OsloLitteraturhuset (Wergeland)fredag 18. mars
BergenSjøkrigsskolentorsdag 28. april
KristiansandUniversitetet i Agdertirsdag 3. maiHøst:

StavangerJoint Warfare Centre (Jåttå)torsdag 1. september
BodøNord universitet (Bodø)onsdag 14. september
TrondheimLuftkrigsskolen (Kuhaugen)onsdag 23. november
TromsøUniversitetet i Tromsøonsdag 7. desember


Vi ønsker dere alle velkommen og håper på å se så mange som mulig på kursene våre!