Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2015

Den norske Atlanterhavskomité

Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Tema for kurset i 2015 var: "Politisk radikalisering og militær konflikt i et utvidet Midtøsten”

Tid og sted

VÅR:

Oslo:6. marsLitteraturhuset i Oslo
Kristiansand:12. marsUniversitetet i Agder
Stavanger:TBCJoint Warfare Centre på Jåtta
Bergen:TBCSjøkrigsskolen

HØST:

Bodø:TBCUniversitetet i Nord-Norge
Trondheim:TBCLuftkrigsskolen
TromsøTBCUniversitetet i Tromsø
Bergen:TBCSjøkrigsskolen

Foredragsholdere*

Jacob Høigilt skal snakke om konflikten i Israel/Palestina under tittelen "Hvordan løse Israel/Palestina-konflikten?"

Jacob Høigilt er seniorforsker ved PRIO og har islamisme, arabisk språk og kultur, samt ungdom i den arabiske verden som sitt spesialområde.

Einar Wigen skal snakkeom Tyrkia og utfordringene landet står ovenfor i foredraget "Tyrkiske utfordringer".

Wigen er doktorstipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Han leverte nylig sin doktoravhandling "Interlingual and International Relations: A History of Conceptual Entanglements between Europe and Turkey".

Kjetil Selvik skal snakke om de siste års utvikling i Syria og Irak, med særlig fokus på fremveksten av "Den islamske staten". Han vil snakke under tittelen "Syria, Irak og Den islamske staten".

Selvik er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen og er ekspert på komparativ politikk i Midtøsten. Han jobber for tiden med sivil-militære relasjoner i Syria.Cecilie Hellestveit vil fokusere på konseptet "fremmedkrigere" og vil snakke under tittelen "Fremmedkrigere: Utfordringer for rettstaten og konfliktdynamikken".

Hellestveit er jurist og ekspert på folkerett, menneskerettigheter og væpnet konflikt. Hun er for tiden forsker ved International Law and Policy Institute (ILPI)


Atlanterhavskomiteens kurs er rettet mot lektorer i videregående skole, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret, men det er åpent for alle som opplever problemstillingen som interessant.

Vi ønsker dere alle velkommen og håper på å se så mange som mulig på kursene våre!