Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2014

Den norske Atlanterhavskomité

Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Tema for årets kurs er: "Det internasjonale konfliktbildet i 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?"

Tid og sted

VÅR:
Tromsø: 24. mars, Universitetet i Tromsø
Kristiansand: 9. april, Universitetet i Agder
Stavanger: 23. april Joint Warfare Centre på Jåtta


HØST:
Bodø: 11. september Universitetet i Nord-Norge
Trondheim: 29. oktober Luftkrigsskolen
Oslo: 12. november Litteraturhuset
Bergen: 17. november Sjøkrigsskolen

Foredragsholdere*

Sverre Lodgaardskal snakke om det internasjonale konfliktbildet i 2014 under tittelen "Fra 1914 til 2014: Det internasjonale konfliktbildet i 2014".

Sverre Lodgaard er en norsk seniorforsker ved NUPI med erfaring fra flere ledende stillinger innen både statlige og ikke-statlige organisasjoner: Han har erfaring som direktør for NUPI (1997-2007), FNs nedrustningsinstitutt UNIDIR i Genève (1996-1996) og Instiutt for Fredsforskning (PRIO).

Han har freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde og har de siste årene særlig vært opptatt av forholdet mellom Iran, USA og Israel.

Kjell Dragnesskal snakke om Russland og russisk utenrikspolitikk mot dets nærområder under tittelen "Revansjisme anno 2014: Russlands strategi overfor sine nærområder”.

Kjell Dragnes er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten (2007-2013). Med utdanning i bl.a. russisk fra Forsvaret påbegynte han sin yrkeskarriere som journalist i NTB (1973-75). Etter en periode som journalist i NRK (1975-1977) begynte han i Aftenposten: I Aftenposten jobbet han som Moskvakorrespondent (1978-1982, 1995-1997), London-korrespondent (1989-1992) og som utenrikskommentator (1997-2007), før han ble utenriksredaktør.

Kjell Dragnes interesserer seg særlig for energipolitikk, sikkerhet og forsvar, Russland, forholdet mellom Øst og Vest og internasjonal politikk.
Oberst Gjert Lage Dyndal skal snakke om hvordan ny teknologi påvirker maktbruk og krigføring.

Han er avdelingsleder ved avdeling for «Militærmakt, strategi og doktrine» ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen. Han jobbet før det som ledende forsker og prosjektleder innen arktisk teknologiutvikling i Statoil.

I 2009 – 2012 var han dekan ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har M.Phil. i krigsstudier og Ph.D. i moderne historie fra Centre for War Studies, University of Glasgow. Blant publikasjonene hans finner vi fire fagbøker, hvoravStrategisk ledelse i krise og krig(Fagbokforlaget, 2010) ogLand-based Airpower or Aicraft Carriers?(Ashgate, 2012) er de viktigste til dagens tema. I tillegg jobber han per tiden med en ny internasjonal bok ommaritim luftmakt, deriblant UAV teknologi.

Han har utgitt flere fagartikler og bokkapitler innen sikkerhetspolitikk, strategi og teknologiutvikling.Bernt Hagtvet skal snakke under tittelen "Kommer fascismen tilbake? Perspektiver på krisen i Europa i lys av mellomkrigstidens erfaringer med totalitære og autoritære regimer".

Hagtvet er norsk statsviter, humanist og samfunnsdebattant og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier, samt folkemordstudier. Hagtvet har tidligere vært forskningsleder og forskningssjef ved Christian Michelsens Institutt i Bergen (1983-1994) og ble ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1994 hvor han har jobbet siden.

Hagtvet er aktiv samfunnsdebattant og harbl.a. kritisert totalitære bevegelser på både den politiske høyre- og venstresiden. Hagtvet har blitt tildelt flere prises for sin formidling, herunder FAFO-prisen (1993), Fangenes Testamente (2003), Humanistprisen (2006) og Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo (2009)


Kate Hansen Bundt er statsviter fra UiO (1992) og Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité,. Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble Generalsekretær ved Den Norske Atlanterhavskomité.

Bundt har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, NATO og EU. Hun holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media. Bundt har vært opptatt av statenes betydning for EUs og det internasjonale systemets utvikling. Siste tilgjengelige publikasjon omhandler eurokrisen og Tysklands rolle og har tittelen «Eurokalypse» (Samtiden nr. 1/2012)


Øyvind Østerud er norsk statsviter og professor i internasjonale konfliktstudier ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Østerud tok doktorgraden sin ved London School of Economics and Political Science i 1974 og har vært professor i internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Mellom 1998 og 2003 var han leder for Den norske makt- og demokratiutredningen. Han har vært leder for Institutt for Statsvitenskap (1993-1995, 2008-2012), samt visepreses og preses i Det Norske Videnskapsakademi (2008-2011).

Øyvind Østerud er særlig interessert i temaer som geopolitikk og internasjonale drivkrefter, demokrati, styreform og regimeendring, samt suverenitet og nasjonalisme.

*Foredragsholderne vil variere fra kurs til kurs. Se den enkelte invitasjon - eller ta kontakt med DNAK - for oversikt over hvilke foredragsholdere som kommer på til de ulike byene.

Atlanterhavskomiteens kurs er rettet mot lektorer i videregående skole, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret, men det er åpent for alle som opplever problemstillingen som interessant.