Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2013

Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Tema for årets kurs er: "Sikkerhet i Norges nærområde"

Tid og sted

Bergen: 21. mars, Sjøkrigsskolen
Tromsø: 2. mai, Universitetet i Tromsø
Bodø: 12. september, Universitetet i Nordland
Trondheim: 2. oktober, Luftkrigsskolen
Kristiansand: 17. oktober, Universitetet i Agder
Oslo: 31. oktober, Krigsskolen på Linderud
Stavanger: 27. november, Joint Warfare Centre på Jåttå

Påmelding sendes til aina@dnak.org eller per telefon 22 40 36 00

I år har vi med oss følgende fire foredragsholdere:

Geir Hønneland

Geir Hønneland stiller spørsmålet "En ny konflikt i Svalbard-sonen?", og fokuserer blant annet på delelinjeavtalen mellom Norge og Russland fra 2010.

Hønneland er forskningsleder og -professor ved Fridtjof Nansens Institutt, samt professor ved Universitetet i Tromsø. Har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og hovedfag i statsvitenskap, språk - russisk og polsk, samt Russland og øst-europeiske studier.


Jo Georg Gade

Jo G. Gade holder foredrag om NATO som sikkerhetspolitisk aktør.

Gade er forsker og kontreadmiral ved Institutt for Forsvarsstudier. Tidligere nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, samt 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved NATO-hovedkvarteret i Brussel.

Mette Risa

Mette Risa snakker om Russland og veien videre.

Risa jobber nå som freelancejournalist/skribent i Al Jazeera med base i London. Tidligere Moskva-korrespondent for Aftenposten. Har også rapportert fra blant annet Mexico, Hviterussland, Georgia, Kazakhstan, Nepal og Venezuela.


Per Martin Norheim-Martinsen

Per Martin Norheim-Martinsen holder foredrag om EU som sikkerhetspolitisk aktør og arena for Norge.

Norheim-Martinsen er forskingsleder ved FAFO. Tidligere seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, og foreleser på krigsskolen. Doktorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Cambridge.