Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2010

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomitè arrangerer årlig kurs i internasjonal politikk. Årets tema var "energi og europeisk sikkerhetspolitikk". Kursene ble arrangert i Bergen, Kristiansand, Bodø, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Oslo. Nedenfor finner man navnene på foredragsholderne.

Foredragsholderne:

Dr. Nils Morten Udgaard, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.
- "Russland, nordområdene og EU"

Dr. Dag Harald Claes, professor ved Universitetet i Oslo.
- "Verdens energiressurser: knapphet, forskyningssikkerhet og globale markeder"

Dr. Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
- "Europeisk utenrikspolitikk i lys av Lisboa-traktaten"

Dr. Nina Græger, seniorforsker og avdelingsleder ved Avdeling for internasjonal poltikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
- "Norge mellom USA, EU og NATO"

Generalsekretær DNAK Kate Hansen-Bundt.
- "NATOs nye strategiske konsept"