Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2008

Den norske Atlanterhavskomité

Vår 2008

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER, JÅTTÅ, STAVANGER
ONSDAG 12. MARS

Program:
kl. 08:30-08:45: Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:45: ”Norsk nordområdepolitikk og samarbeidsflatene med Russland i nord” (Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt)
kl. 09:45-10:00: Kaffe/frukt
kl. 10:00-10:55: ”Presidentvalget i USA - prosess og perspektiver”
(Ole O. Moen, Universitetet i Oslo)
kl. 10:55-11:05: Kaffe/frukt
kl. 11:05-12:00: ”Afghanistan – dilemmaer og utfordringer”
(Cecilie Hellestveit, Norsk Senter for Menneskerettigheter)
kl. 12:00-13:00: Lunsj
kl. 13:00-14:00 ”Sikkerhetspolitiske aktører i Europa: Norge mellom EU og NATO” (Kate Hansen Bundt, forsker)

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
SJØKRIGSSKOLEN I BERGEN
TIRSDAG 11. MARS 2008

Program:
kl. 08:30-08:45: Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:45: ”Presidentvalget i USA - prosess og perspektiver”
(Ole O. Moen, Universitetet i Oslo)
kl. 09:45-10:00: Kaffe/frukt
kl. 10:00-10:55: ”Afghanistan – dilemmaer og utfordringer”
(Cecilie Hellestveit, Norsk Senter for Menneskerettigheter)
kl. 10:55-11:05: Kaffe/frukt
kl. 11:05-12:00: ”Norsk nordområdepolitikk og samarbeidsflatene med Russland i nord”(Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt)
kl. 12:00-13:00: Lunsj
kl. 13:00-13:55: ”Sikkerhetspolitiske aktører i Europa: Norge mellom EU og NATO” (Kate Hansen Bundt, forsker)

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
HØGSKOLEN I BODØ

6. MARS 2008

Program:
kl. 08:30-08:45: Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:45: ”Norsk nordområdepolitikk og samarbeidsflatene med Russland i nord” (Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt)
kl. 09:45-10:00: Kaffe/frukt
kl. 10:00-10:55: ”Presidentvalget i USA - prosess og perspektiver”
(Ole O. Moen, Universitetet i Oslo)
kl. 10:55-11:05: Kaffe/frukt
kl. 11:05-12:00: ”Sikkerhetspolitiske aktører i Europa: Norge mellom EU og NATO” (Kate Hansen Bundt, forsker)
kl. 12:00-13:00: Lunsj
kl. 13:00-14:00 ”Afghanistan – dilemmaer og utfordringer”
(Cecilie Hellestveit, Norsk Senter for Menneskerettigheter)

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
UNIVERSITETET I AGDER, KRISTIANSAND
TORSDAG 3. APRIL 2008

Program:
kl. 08:45-08:55: Registrering av deltakere
kl. 08:55-09:00: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 09:00-10:00: ”Norsk nordområdepolitikk og samarbeidsflatene med Russland i nord” (Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt)
kl. 10:00-10:15: Kaffe/frukt
kl. 10:15-11:15: ”Presidentvalget i USA - prosess og perspektiver”
(Ole O. Moen, Universitetet i Oslo)
kl. 11:15-11:30: Kaffe/frukt
kl. 11:30-12:30: ”Sikkerhetspolitiske aktører i Europa: Norge mellom EU og NATO” (Kate Hansen Bundt, forsker)
kl. 12:30-13:30: Lunsj
kl. 13:30-14:30 ”Afghanistan – dilemmaer og utfordringer”
(Cecilie Hellestveit, Norsk Senter for Menneskerettigheter)