Hopp til hovedinnhold

Kurs i internasjonal politikk 2007

Den norske Atlanterhavskomité

Vår og høst 2007

Program: Kristiansand

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
HØGSKOLEN I AGDER, KRISTIANSAND
ONSDAG 21. FEBRUAR 2007


”Regionale sikkerhetsutfordringer i internasjonal politikk”

Program:
kl. 08:30-08:45: Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:50: ”Barentshavets utfordringer - Norge i energiens geopolitikk” (Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer)
kl. 09:50-10:05: Kaffepause
kl. 10:05-11:05: ”Småstatens utfordringer i et nytt Europa - Norge som case”
(Tormod Heier, Hærens transformasjons- og doktrinekommando TRADOK)
kl. 11:05-11:20: Kaffepause
kl. 11:20-12:15: ”Årsakene bak USAs invasjon i Irak”
(Torbjørn L. Knutsen, NTNU)
kl. 12:15-13:15: Lunsj
kl. 13:15-14:15: ”Internasjonal terrorisme med røtter i Midtøsten”
(Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier IFS)kom

Program: Bergen

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
SJØKRIGSSKOLEN I BERGEN
ONSDAG 14. MARS 2007


Program:
kl. 08:30-08:45: Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:45: ”Barentshavets utfordringer - Norge i energiens geopolitikk”
(Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer)
kl. 09:45-10:00: Kaffe/frukt
kl. 10:00-10:55: ”Årsakene bak USAs invasjon i Irak” (Torbjørn L. Knutsen, NTNU)
kl. 10:55-11:05: Kaffe/frukt
kl. 11:05-12:00: ”Utviklingen i de transatlantiske relasjonene og utfordringer for Norge mellom NATO, USA og EU” (Nina Græger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
kl. 12:00-13:00: Lunsj
kl. 13:00-14:00 ”Putins Russland – partner eller utfordrer”
(Jahn Otto Johansen, journalist/ forfatter)

Program: Stavanger

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER, JÅTTÅ, STAVANGER
TORSDAG 15. MARS

Program:
Kl. 08:20: Avreise buss fra Jernbanestasjonen, Stavanger sentrum. Registrering ved ankomst.
kl. 08.55-09.00: Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 09:00-09:55 ”Putins Russland – partner eller utfordrer”
(Jahn Otto Johansen, journalist/ forfatter)
kl. 09:55-10:10: Kaffepause/frukt
kl. 10:10-11.05 ”Barentshavets utfordringer - Norge i energiens geopolitikk”
(Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer)
kl. 11:05-11:20: Kaffepause/frukt
kl. 11:20-12:15: ”Årsakene bak USAs invasjon i Irak” (Torbjørn L. Knutsen, NTNU)
kl. 12:15-13.15: Lunsj
kl. 13:15-14:10: ”Utviklingen i de transatlantiske relasjonene og utfordringer for Norge mellom NATO, USA og EU” (Nina Græger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
kl. 14:20: Avreise Jåttå tilbake til Jernbanestasjonen, Stavanger sentrum

Program: Bodø

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
HØGSKOLEN I BODØ
20. MARS 2007

Program:

kl. 08:30-08:45 Registrering av deltakere
kl. 08:45-08:50 Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:50-09:45 ”Nordområdene fra Forsvarets perspektiv”
(Kontreadmiral Trond Grytting, sjef for Landsdelskommando Nord-Norge)
kl. 09:45-10:00 Kaffepause
kl. 10:00-10:55 ”Putins Russland – partner eller utfordrer”
(Jahn Otto Johansen, journalist/ forfatter)
kl. 10:55-11:10 Kaffepause
kl. 11:10-12:05 ”Utviklingen i de transatlantiske relasjonene og utfordringer for Norge mellom NATO, USA og EU”
(Nina Græger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
kl. 12:05-13:00 Lunsj
kl. 13:00-13:55 ”Årsakene bak USAs invasjon i Irak”
(Torbjørn L. Knutsen, NTNU)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst 2007

Denne siden blir oppdatert når programmet er klart.

Datoer for høstens kurs er:

Trondheim, 16. oktober
Tromsø, 7. november


ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
KRIGSSKOLEN PÅ LINDERUD
11. SEPTEMBER 2007


Årets tema:

”Aktuelle tema i internasjonal politikk”

Program:

kl. 08:20-08:30 Atlanterhavskomiteen ønsker velkommen
kl. 08:30-09:25 "Afghanistans trøblete vei mot fred"
(Kristian Berg Harpviken, PRIO)
kl. 09:25-09:40 Kaffepause og registrering
kl. 09:40-10:35 "Sikkerhetspolitiske aktører i Europa: Norge mellom EU og NATO"
(Kate Hansen Bundt, forsker)
kl. 10:35-10:50 Kaffepause
kl. 10:50-11:45 ”USA og Europa: Fortid, nåtid og fremtid”
(Geir Lundestad, Nobelinstituttet)
kl. 12:00-13:15 Lunsj
kl. 13:15-14:10 "Nordområdenes relevans i internasjonal politikk"
(Nils Morten Udgaard, tidl. utenriksredaktør i Aftenposten)