Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Transatlantisk Forum: - En ny­satsning fra Den norske Atlanterhavs­komité

Den norske Atlanterhavskomité og Youth Atlantic Treaty Association Norge

Deler av Transatlantisk Forum-gruppen utenfor Utenriksdepartementet.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

Transatlantisk Forum er et samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Youth Atlantic Treaty Association (YATA). Dette er et kurs i sikkerhetspolitikk og en nettverksmulighet rettet mot den yngre garde. Målet med kurset er å bidra til at personer som kan se for seg en karriere innen forsvars, - utenriks-, og/eller sikkerhetspolitikk skal få muligheten til å bli bedre kjent med tema og det sikkerhetspolitiske miljøet i Norge. Kurset har foregått over totalt tre samlinger.

Første samling: DNAK, YATA, NATO og skrivekurs

Koronapandemien har lenge satt store begrensinger på våre hverdager. Høsten 2020 lanserte DNAK Transatlantisk Forum, men fikk dessverre bare gjennomført første samling før landet igjen stengte ned. Dagen besto av flere presentasjoner, Generalsekretær Kate Hansen Bundt, åpnet med en innledning om DNAK, etterfulgt av en presentasjon om YATA, ved president i YATA Norge, Jens Kristian Øvstebø. Videre fikk deltakerne foredraget «NATO i en urolig sikkerhetspolitisk samtid» ved Kate Hansen Bundt, samt foredraget «Norge i NATO – et militært perspektiv» ved Admiral (Ret.) Ketil Olsen nylig avgått som Norges representant i NATOs Militærkomite. Dagen ble rundet av med skrivekurs ved journalist og forfatter, Tove Gravdal, samt en utenrikspolitisk quiz i regi av YATA Oslo.

Admiral (Ret.) Ketil Olsen holder foredrag.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

Andre samling: Fagdag

Dessverre skulle det ta nesten et helt år før vi igjen kunne samle Transatlantisk Forum fysisk i våre lokaler i Oslo. Denne gangen inviterte vi også YATAs nyvalgte landsstyre til å delta på samlingen i tillegg til de originale deltakerne. Samling to var en dedikert fagdag hvor vi fikk besøk av flere eminente forskere og akademikere. Innlederne holdt spennende foredrag om dagsaktuelle temaer. Med oss hadde vi:

  • Forfatter og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet, Cecilie Hellestveit, som holdt foredraget «Skiftende dynamikk og stormaksrivalisering i Midtøsten».
  • Leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Anders Romarheim, med foredraget «Polarisering og konspirasjoner i et splittet USA».
  • Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Henrik Stålhane Hiim, om «Stormaksrivalisering i Asia - mot et nytt atomkappløp?».
  • Seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen, som rundet av dagen med foredraget «Stormaktspolitikk i Arktis - hvor står Norge?».

Innlederne tok seg tid til spørsmål og oppfordret til refleksjon og diskusjon. Det ble mange gode samtaler, deltakerne og innlederne imellom. Noe av ideen med Transatlantisk Forum er at deltakerne skal få førstehåndstilgang til eksperter, deres fagfelt samt andre unge yrkesaktive. Dette er for å skape faglige nettverk samt rom og mulighet for videre samarbeid. DNAK er opptatt av å skape muligheter også for den yngre garde, og håper at Transatlantisk Forum kan bidra til dette også i fremtiden.

Cecilie Hellestveit innleder om skiftende dynamikk og stormaksrivalisering i Midtøsten.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

Tredje samling: Orienteringer i Forsvarsdepartementet, Stortinget og Utenriksdepartementet

Etter to fullspekkede dager med foredrag og presentasjoner, dog med nesten et år imellom, tok vi Transatlantisk Forum ut på departmentsbesøk, som for mange var et stort høydepunkt. Tanken bak departmentsbesøkene er at deltakerne skal få et inntrykk av hverdagen i departementene, menneskene som jobber der og deres bakgrunn.

Forsvarsdepartementet

Vi startet dagen med besøk i Forsvarsdepartementet hvor vi møtte avdelingsdirektør Marianne Rafn Skuse (FD IV), fagdirektør Gro Kolstad Mortvedt (FD IV) og fagleder Per Kristian Krohn (FD II). FD-representantene orienterte om viktig tematikk innenfor forsvarspolitikk, langtidsplanlegging og sikkerhetspolitikk. Vi fikk et spennende innblikk i hvordan hverdagen i FD ser ut, samt de mange utfordringene man møter i en verden i stadig endring. Innlederne delte åpenhjertig om sitt arbeid og bakgrunn, og kom med gode tips for de som kan tenke seg en fremtid i Forsvarsdepartementet. Spesielt hyggelig er det at både Gro og Marianne er tidligere DNAK-ansatte, og at Per Kristian har vært leder i YATA. Det ble god tid til både spørsmål og diskusjon, noe både deltakere og innledere satte pris på.

Transatlantisk Forum-gruppen utenfor Forsvarsdepartementet.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité
Stortinget

Neste stopp for dagen var besøk til Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Avdelingssjef/komitesekretær, Vibeke Rysst-Jensen og komitesekretær Sunniva Tofte ga et nyttig innblikk i internasjonalt arbeid og utenriks- og forsvarskomiteens arbeid. Sunniva er også tidligere ansatt i DNAK, men kom til Stortinget etter mange år i forsvarsdepartementet. Sammen med Vibeke, med bakgrunn fra utenriksdepartement, ga hun oss innblikk i en spennende hverdag med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Deltakerne fikk også et godt innblikk i hvordan det er å jobbe med utenriks- og forsvarspolitikk på et politisk plan, fra Eirik Sætre og Alexander Ibsen, som begge er rådgivere for Høyre. Deretter ga nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, gruppen en introduksjon til arbeidet innad i utenriks- og forsvarskomiteen. Åsmund fortalte om hvordan det er å være folkevalgt, og hvilket ansvar og prioriteringer det innebærer. Besøket til Stortinget ble avsluttet med en innholdsrik omvisning. Vi hadde flaks med besøksdagen og fikk anledning til å se Stortinget i aksjon under Finansdebatten. Stortingssalen var nærmest full under denne viktige debatten og gruppe fikk sett flere av våre fremste folkevalgte i aksjon, som blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, tidligere statsminister Erna Solberg, samt leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug.

Gruppen følger spent med på Finansdebatten.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité
Utenriksdepartementet

Etter en spennende morgen og formiddag gikk turen videre til Utenriksdepartementet hvor vi møtte NATO-koordinator, Hans Christian Kjølseth. Hans Christian delte erfaringer fra sin tid i NATOs hovedkvarter i Brussel, sitt opphold ved Norges ambassade i Ankara, samt det viktige arbeidet som foregår på 7. juni plassen hjemme i Norge. Deltakerne fikk et innholdsrikt NATO-foredrag og innsyn i utenriksdepartements oppfatning om viktigheten av norsk deltakelse i alliansen. Det ble satt av god tid til spørsmål og dialog, og deltakerne fikk spilt inn synspunkter og spørsmål på norsk NATO-politikk. NATO-fokuset under besøket i UD ble en fin avslutning på første runde med Transatlantisk Forum, og ga en følelse av kurset hadde kommet til veis ende.

Orientering ved NATO-koordinator i Utenriksdepartementet, Hans Christian Kjølseth.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

Alt i alt hadde vi en spennende og innholdsrik dag med faglig påfyll, personlige møter og ny kunnskap. DNAK ønsker å rette en stor takk til fagdagens foredragsholdere, samt Forsvarsdepartementet, Stortinget og Utenriksdepartementet for imøtekommenhet og svært hyggelige besøk. Vi takker også alle Transatlantisk Forum-deltakere for deres deltakelse og gode bidrag. DNAK tar med seg lærdommene fra første runde og gleder seg til neste års Transatlantisk Forum. Følg med på vår nettside for utlysning av en plass ved Transatlantisk Forum 2022.