Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Transatlantisk Forum 2023

Den norske Atlanterhavskomité

Transatlantisk Forum (TAF) er et samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Youth Atlantic Treaty Association (YATA). TAF er et kurs i sikkerhetspolitikk og en nettverksmulighet rettet mot unge personer som kan se for seg en karriere innen forsvars, - utenriks-, og/eller sikkerhetspolitikk. Kurset skal bidra til at deltakerne skal få muligheten til å bli bedre kjent med tema og det sikkerhetspolitiske miljøet i Norge.

Tidligere denne uken avsluttet vi årets Transatlantisk forum (TAF). Det er tredje gang TAF har blitt arrangerte, hvor vi i år har hatt med oss 21 engasjerte studenter, kadetter og unge yrkesaktive i en serie fordelt på tre samlinger gjennom høsten.

Generalsekretær Kate Hansen Bundt (t.v) og Generalmajor Ingrid Gjerde under første samling av Transatlantisk forum.

Første samling - DNAK, YATA, NATO og karrieremuligheter

Den første samlingen inviterte vi gruppen til våre lokaler i Oslo for en introduksjon av organisasjonene, NATO og det sikkerhetspolitiske bildet, hvor generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt holdt et foredrag om DNAK og NATO. Videre holdt generalmajor Ingrid Gjerde, påtroppende sjef for forsvarsstaben, et innlegg om hvordan det er å jobbe i forsvaret, etterfulgt av en presentasjon om YATAs arbeid ved president i YATA, Benedicte Røvik. Vi fikk også besøk av Kristoffer Rønneberg, journalist i Aftenposten, som holdt foredrag om hvordan en journalist jobber med utenrikspolitikk. Dagen ble avsluttet med sikkerhetspolitisk quiz i regi av YATA Oslo.

Andre samling - Fagdag

Den andre samlingen holdt vi en fagdag, hvor deltakerne fikk spennende foredrag fra utenriks- og sikkerhetspolitiske forskere i Norge. Vi fikk besøk av Jette Christensen, statsviter, forfatter og leder av Riksvalgstyret som holdt foredrag om demokratisk reduksjon som sikkerhetstrussel og Kåre Dahl Martinsen, professor ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), som holdt foredrag med tittelen: "økonomisk krigføring".

Målet med dagen er å oppfordre til refleksjon og diskusjon. Det ble mange gode samtaler, hvor deltakerne hadde mange og gode spørsmål til foredragsholderne. Transatlantisk Forum skal være en arena der deltakerne får førstehåndstilgang til eksperter, deres fagfelt og kan stifte kjennskap til andre unge yrkesaktive.

Dagen ble avsluttet med et fred og konflikt-spill ledet av Folk og Forsvar.

Tredje samling: Orienteringer i Forsvarsdepartementet, Stortinget og Utenriksdepartementet

Den siste samlingen var en karriererettet fagdag med besøk til Forsvarsdepartementet (FD), Stortingets utenriks- og forsvarskomité og Utenriksdepartementet (UD). Målet med departmentsbesøkene er at deltakerne skal få et inntrykk av hverdagen i departementene, menneskene som jobber der og deres bakgrunn.


Vi startet dagen med besøk i Forsvarsdepartementet, hvor vi møtte avdelingsdirektør (FDIV) Marianne Rafn Skuse som holdt foredrag om forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, samt seniorrådgiver Gregers Hellum og orlogskaptein Julie Fossem som orienterte om hvordan hverdagen i FD ser ut og hvilke internasjonale utfordringer som former deres arbeid.

Veien gikk videre til Stortinget, hvor vi møtte avdelingssjef/komitesekretær for internasjonal avdeling, Vibeke Rysst-Jensen og komitesekretær Sunniva Tofte, som fortalte om deres og utenriks- og forsvarskomiteens arbeid. Deltakerne fikk også et innblikk i hvordan det er å jobbe med utenriks- og forsvarspolitikk på et politisk plan, fra Eirik Sætre og Bent Bakken, som begge er rådgivere for Høyre. Vi fikk også møte 1. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, som delte mange spennende perspektiver rundt arbeidet i komiteen.

Dagens siste besøk var i Utenriksdepartementet. Deltakerne fikk et innholdsrikt foredrag fra statssekretær Eivind Vad Petersson om viktigheten av å opprettholde støtten til Ukraina og et innsyn i utenriksdepartements oppfatning av verdenssituasjonen sett fra et norsk perspektiv. Det ble satt av god tid til spørsmål og dialog, noe både deltakerne og den sikkerhetspolitiske avdelingen i UD satt pris på.

DNAK vil gjerne takke Forsvarsdepartementet, Stortinget og Utenriksdepartementet for sin imøtekommenhet og sjansen til å få et uvurderlig innblikk i deres arbeidshverdag. En stor takk rettes også til årets deltakere, både for sin deltakelse og deres bidrag til et godt læringsmiljø. Vi i DNAK gleder oss allerede til neste års Transatlantisk Forum. Følg med på vår nettside og i sosiale medier for utlysning av en plass ved Transatlantisk Forum 2024.