Hopp til hovedinnhold
Reisebrev

Svalbard-turen 2020

Den norske Atlanterhavskomité

Gruppebilde fra Bjørnøya

Fagturen til Svalbard er et årlig samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar. Årets tur fant sted mellom 9. og 13. august, og ble på grunn av Covid-19-situasjonen litt kortere enn tidligere fagturer. Årets gruppe fikk likevel et innholdsrikt og godt program både i Longyearbyen og om bord på KV Svalbard.

Søndag ettermiddag møttes gruppen på totalt tolv personer i Longyearbyen, og første post på programmet var omvisning og en rask innføring i Longyearbyens historie og kulturliv. Her fikk vi blant høre om John Munroe Longyear som grunnla stedet i 1906. Longyear var den største eieren i det amerikanske gruveselskapet Arctic Coal Company, som i 1916 solgte gruvene og tettstedet til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Gruppen fikk også høre om tyske styrkers nedbrenning av Longyearbyen i 1943, og vi fikk et første møte med den kortbente svalbardreinen. Omvisningen ble etterfulgt av felles middag på Kroa, slik at gruppen fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

Gruppen på omvisning i Longyearbyen.

Mandag 10. august besøkte vi flere lokale aktører som holdt foredrag om ulike temaer knyttet til liv og virke på øygruppen. Vi startet med besøk til Longyearbyens lokalstyre hvor teknisk sjef, Morten Dyrstad, først briefet oss om mulighetene og utfordringene ved å bo på Svalbard. Dyrstad kom særlig inn på overgangen fra et gruvesamfunn til et familiesamfunn, sikkerhet for innbyggerne – da særlig knyttet til beredskap, og klima og hvordan man på Svalbard faktisk ser klimaendringene skje. Dyrstad ga oss også en innføring i hvordan Longyearbyens lokalstyre fungerer rent organisatorisk, og hvilke utfordringer lokalstyret kan støte på her som skiller seg fra utfordringene som typisk oppstår på fastlandet. Etter endt besøk hos lokalstyret gikk vi den korte veien til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Her fikk vi en orientering om sikkerhet og feltoperasjoner, samt en fin omvisning i bygget av leder for Arctic Safety Centre, Martin Indreiten. Siste post på land-programmet vårt var besøk til Sysselmannen, hvor Sysselmann Kjerstin Askholt ga oss en innføring i Svalbardtraktaten og Sysselmannens virke på Svalbard.

Brief hos Sysselmann Kjerstin Askholt

Etter et omfattende møteprogram i Longyearbyen møtte vi opp på kaia, der Kystvaktens KV Svalbard lå klar til å ta oss med på tokt tilbake til fastlandet (Sortland). Etter en grundig gjennomgang av sikkerhetsrutiner og omvisning om bord, hadde de fleste medlemmene av gruppen rigget seg godt til på bro, da vi fikk beskjed om at det var mye hval-aktivitet i området. I løpet av toktet så vi blant annet spermhval, finnhval, spekkhoggere og delfiner. Tirsdag 11. august fikk vi besøke Bjørnøya, hvor vi først besøkte nordsiden som huser øyas eneste bosetning. De som bor her er alle tilknyttet Meteorologisk institutt, og vi ble tatt godt imot av stedlig leder ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon, Mats Kågstrøm. Deltakerne fikk seg også en tur helt sør på Bjørnøya, hvor vi med båt kjørte gjennom Perleporten. På denne siden av øyen er en av Europas største fuglekolonier, hvor blant annet lundefugl og flere måkearter har tilhold. Flere av deltakerne kunne også forlate øya som nye medlemmer av Bjørnøya nakenbadeforening, etter en dukkert i 4,5 grader. Turen til fastlandet inneholdt flere spennende og svært lærerike foredrag fra mannskapet på Kystvakten. Foredragene dekket blant annet Kystvaktens virke og ansvarsområde og sikkerhetspolitiske aspekter ved Svalbard og nordområdene. Deltakerne hadde også en seanse med interne miniseminarer i løpet av toktet. Turens deltakere besto av representanter fra Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO), Folk og Forsvar og DNAK.

Gruppen på vei tilbake til KV Svalbard etter en kort visitt på Bjørnøya

Den norske Atlanterhavskomité ønsker å rette en stor takk til Folk og Forsvar, turens deltakere og Kystvakten – som ga oss et unikt innblikk i livet om bord på et fartøy i ett av Norges viktigste strategiske havområder!