Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Reisebrev fra Brusselturen 2017!

Den norske Atlanterhavskomité arrangerte 29.-30. november sin årlige studietur til Brussel! Som tidligere bestod oppholdet av besøk i den norske EU-delegasjonen og til NATOs hovedkvarter, som begge stilte med gode faglige program. Les en kort oppsummering av turen under!

I år hadde vi med oss deltakere fra media (Aftenposten, Morgenbladet, NTB, NRK, Klassekampen og freelancere), Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Institutt for forsvarsstudier, Sjøkrigsskolen, Stortinget, YATA Norge, Kristelig Folkeparti, Hærstaben, samt lektorer fra Asker videregående skole. Felles for alle er interessen for utenriks- og sikkerhetspolitikk, et ønske om faglig oppdatering, og nytteverdien av studieturen i jobbsammenheng.

Tradisjon tro besto også studieturen i 2017 av et hektisk todagers-program, med avreise fra Gardemoen kl. 08:15 onsdag 29. november. Vi ankom Norges Hus ved lunsjtider og fikk en hyggelig velkomst og introduksjon av den norske EU-delegasjonen ved kommunikasjonsråd Wera Helstrøm. Første faglige foredrag var ved ambassadesekretær Bård Vandvik om EUs utenrikspolitikk, før ungareren Gabor Iklody, direktør for krisehåndteringsavdelingen ved Den europeiske utenrikstjeneste (EEAS) og tidligere ambassadør til Norge, holdt et informativt innlegg om hovedmålsettingene i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) - et område innenfor EU-politikken som er i stor utvikling. "Revitaliseringen av europeisk forsvarssamarbeid: Relevans for Norge" stod så for tur ved råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Eirik Breidlid. Besøket i Norges Hus ga et godt innblikk i de siste sakene som unionen er opptatt med akkurat nå og hva dette betyr for Norge.

Dagen ble avsluttet på tradisjonelt Brusselvis med matretten «moules-frites» på en hyggelig belgisk restaurant ikke langt fra fantastiske Grand-Place som nettopp var blitt pyntet til jul.

Torsdag 30. november satte vi kurs mot NATOs hovedkvarter og startet dagen med en innledning om Norge og NATO ved ambassadør Knut Hauge. Dernest sto NATOs forsvarsagenda på programmet ved DNAK-alumni og forsvarsråd Jan A. Olsen. Vi fikk så en orientering om NATOs militære agenda ved nestkommanderende ved den norske Militærmisjonen i Brussel (MMB), brigader Arild Heiestad. Etter lunsj var det duket for foredragsholdere fra NATOs internasjonale stab. Først fikk vi en innføring i NATOs prioriteringer i MENA-regionen ved Mariem Ben Hassine, som jobber ved Midtøsten og Nord-Afrika-seksjonen, før Vlasta Zekulic fra NATOs Operational Preparedness Section foredro om aktuelle sikkerhetsutfordringer alliansen står ovenfor. Avslutningsvis fikk vi noen perspektiver fra Stoltenbergs kontor av rådgiver Stein Hernes.

Vi takker den norske delegasjonen til EU, NATO PDD, Generalsekretærens stab, Den norske Militærmisjonen i Brussel, og den norske delegasjonen til NATO for et svært godt faglig program! Vi sees igjen neste år! Takk også til alle deltakerne for en hyggelig og innholdsrik studietur.